Изберете страница
Сградата предлага уникална концепция за устойчива, адаптивна, многоетажна архитектура, предназначена „за всеки град по света“.

Проектът представлява иновативна модулна кула, която се стреми да използва широкомащабното развитие на града като средство за ремонт или подобряване на вътрешноградската среда. А локацията е избрана с цел да се демонстрира потенциала на концепцията. Именно за това моделът е приложен към изоставен магистрален виадукт в центъра на Осло, който в момента се счита за пречка. Но всъщност е доста атрактивно място – в непосредствена близост до метростанция Grønland, където метрото се среща с реката отгоре и прилежащите му велосипеди и речни алеи. Така новата кула се превръща във вертикална връзка на тези съществуващи и развиващи се транспортни мрежи.

Устойчив архитектурен пример с широко приложение

Структурата на сградата използва съществуващ магистрален виадукт в основата си, създавайки активни фасади, обхващащи три нива: нивото на канала и метрото; главната улица и нивото на виадукта. Основата на кулата осигурява културни, развлекателни и спортни съоръжения за жителите на града. А останалите нива са предназначени за развлекателни цели, за да се гарантира, че вграденият въглерод на съществуващата структура няма да отиде напразно.

Освен това с проекта архитектите се стремят да се справят с предизвикателството на отпадъците в строителната индустрия.

Променящите се нужди и стандарти често водят до събаряне и повторно изграждане на относително нови сгради, докато предложената кула използва регенеративен дизайн в основата си, като по този начин осигурява бъдеща гъвкавост за промяна.

Надстройка, състояща се от 3-етажни високи структурни палуби, позволява кулата да бъде препрограмирана във времето. „Небесните“ етажи с тройна височина са гъвкави и могат да се използват за различни приложения – например за едноетажно производствено пространство; за двуетажно офис пространство или за тризонет и др.

Инженерната философия е разработена с идеята да се увеличи максимално бъдещата гъвкавост и адаптивност на инженерните системи.

Както показа пандемията, нуждите и изискванията могат да се променят внезапно и изградената тъкан трябва да може да реагира съответно.

 

Източник: 1kam1.com