Изберете страница
Ще бъдат довършени 2022 сгради по програмата за саниране

Предстои довършването на 2022 сгради, които са със сключени договори за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност, каза в Ямбол министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той съобщи, че от тях 420 вече са въведени в експлоатация, а по 560 в момента се изпълняват строително-монтажни работи, пише Profit.bg.

През този строителен сезон ще започне работа и по останалите. Може през 2017 г. да не успеят да стартират малка част от сградите, които имат подписани договори с общини и Българската банка за развитие, ако има обжалвания по обществени поръчки, но ще се изпълнят през 2018 г., каза Нанков.

Регионалният министър посети Ямбол по повод символичното въвеждане в експлоатация на обновена със средства по програмата многофамилна жилищна сграда. 425 живущи в 181 апартамента с над 15 хил. кв. м разгъната застроена площ вече имат по-добра среда за обитаване, по-топли жилища през зимата и по-хладни през лятото, съобщи той и обърна внимание, че това е една от най-големите жилищни сгради в страната, участващи в Националната програма за енергийна ефективност.

Според енергийния одит енергопотреблението в бл. 5 в ямболския ж.к „Хале“ ще се намали с 57%. Това е важно за бюджета на домакинствата, но и за околната среда. Над 800хил кВч/ годишно ще бъде спестената енергия и емисиите на парникови газове ще бъдат редуцирани с над 500 тона. Ефектът е екологичен, социален и икономически. Удължава се и животът на сградите, подчерта министърът.

Николай Нанков благодари на собствениците, които са се сдружили и са участвали в програмата въпреки спекулациите, както и за търпението им при изпълнението на строително-монтажните работи. Той изрази благодарност и към строителите за качественото изпълнение на предвидените за реализиране дейности.

Критикувани сме защо с парите на всички данъкоплатци се финансират дейности, които облагодетелстват малък сегмент от българското население. Напротив, всеки, който беше поискал да се сдружи и кандидатства, имаше шанса да сключи договор с общинската администрация за реализиране на дейности по неговата сграда, за да има красива фасада и общи части, каза министърът, напомняйки, че програмата е изцяло безвъзмездна.

Държавата сама определя какви политики да провежда с бюджета, допълни той. Това е една от най-социалните политики, която е икономически обоснована, тъй като осигурява заетост за доставчици и производители на материали, проектанти и строители, а освен това има и екологичен ефект, каза още Нанков.

Източник: http://www.novinite.bg