Изберете страница

На 30ти и 31ви май в Бургас се проведоха “Дни на енергийната ефективност и зелената енергия”, организирани от “ЕнЕфект” съвместно с Общинската мрежа за енергийна ефективност “ЕкоЕнергия” и Община Бургас.

Още първия ден, изпълнителният директор на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), инж. Йордан Николов, взе активно участие с презентация на тема „Привличане на заинтересовани страни за одобрение и прилагане на пътната карта “. Целта на презентацията е да насърчи диалога и сътрудничеството между различни заинтересовани страни в сектора на енергийната ефективност и устойчивост.

Инж. Николов подчерта важността на обединяване на усилията между различни заинтересовани страни, за да се постигнат устойчиви резултати в областта на енергийната ефективност. Той представи пътната карта, като ключов инструмент за навигация и координация на тези усилия.

Други теми в панел бяха: “Подходи и инструменти за постигане на оптимална енергийна ефективност. Какво предстои в Европа до 2050 г.: промени в европейското законодателство” с лектор инж. Александър Станков, “ЕнЕфект”, “Основни принципи на нулевоенергийните сгради” с лектор архитект Ралица Йорданова, “ЕнЕфект”, “Сградна физика и енергийна ефективност” (част 1) Форма, ориентация, прозорци и ослънчаване” отново с лектор архитект Ралица Йорданова, “ЕнЕфект” и “Топлоизолация и топлинни мостове” с лектори архикетк Ралица Йорданова и инж. Александър Станков.

Втората част, която се проведе на 31ви май, беше със следните теми: “Кога, къде и как да използваме вентилация и как да постигнем голям дял на ВЕИ в почти нулевоенергийните сгради” и “Енергийно моделиране на сградите. Изчисление на топлинни мостове” с лектор инж. Александър Станков, “ЕнЕфект” и “Управление на сградите и подобрение на вътрешната среда на обитаване (SRI и IEQ)” с лектори инж. Антония Новакова и инж. Станислав Андреев, “ЕнЕфект”.

 

Основен акцент беше презентирането на същността на Енергийната общност и участието в нея. Първата Енергийна общност вече е създадена в Габрово. Общината е партньор, за да е гарант на това, което ще се случи, поясни зам.-кметът Чанка Коралска:

“Засега отваряме само за граждани, мисля, че и юридически лица ще могат да се включат. Това наистина е предизвикателство. Много разчитаме на партньорите от ЕнЕфект, които направиха анали и разчети. 

В онлайн частта от програмата на Дните на зелената енергия в града беше проведена и финалната конференция по проект BUILD UP Skills Bulgaria 2030. По време на събитието бяха представени Пътната карта за повишаване на знанията и уменията в строителния сектор за прилагане на решения за устойчива енергия, както и проект на система за продължаващо професионално обучение. Беше обърнато внимание на дейността на Секторните съвети за умения към МОН в свързаните с бранша области, в рамките на които се разработва изцяло нов подход към структурирането и организацията на професионалното образование в България.

Източник: БАИС