Изберете страница

Renovate Bulgaria / Обнови България/ – част от Европейската кампания за по-добър живот

България участва в Renovate Europe Day – Ден на „Обнови Европа“, който ще се състои на 27.10.2020 г. като дигитално събитие, на ниво Европейски Съюз. Събитието ще бъде съпътствано от поредица от национални събития. Те ще бъдат организирани от националните партьори на Renovate Europe през месец октомври 2020 година. България участва в кампанията чрез Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) като неин национален партньор. Към момента в Инициативата членуват общо 8 страни: България, Ирландия, Дания, Словения, Гърция, Румъния, Латвия и Хърватска.

„Енергийното обновяване е в центъра на приоритетите на Европейския съюз по отношение на целите, които трябва да бъдат постигнати в енергийната ефективност и Зелената сделка“, каза инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на  БАИС.

„Ние като национална организация, както и нашите членове индивидуално, добре разбираме приоритетите, определени от ЕС и основната роля, която сградите имат за постигане на 55% намаляване на емисиите до 2030 година. Ангажирани сме с каузата и очакваме необходимата ни институционална подкрепа за постигане на целите. Със сигурност енергийното обновяване е един сигурен начин за сериозен тласък на икономиката, за постигане на нашите климатични цели и подобряване на здравето и качеството на живот на милиони граждани на ЕС“, допълни инж. Николов.

Европейската „Зелена сделка“ е основна инициатива.

Тя идентифицира необходимостта от удвояване на нивата на обновяване в ЕС, в полза на неговите граждани, бизнес и околна среда. Хората са все по-загрижени за своите работни места, благосъстояние и качество на живот.

На 14.10.2020 г. се очаква да бъде публикувана водещата инициатива Renovate wave. Очаква  се тя да даде допълнителен регулаторен тласък и насоки как да се канализират европейските фондове за възстановяване към сградите.

Страните – членки трябва да се възползват от възможността, която дава Европейското финансиране за възстановяване, за да приоритизират енергийното обновяване в Националните планове за възстановяване, които разработват и които трябва да бъдат представени в Европейската комисия след 15 октомври.

 

Източник: БАИС