Изберете страница

По време на Срещата на върха на ООН за действия в областта на климата, групата Saint-Gobain се ангажира да намали въглеродните си емисии до нула до 2050 г. 

 
Saint-Gobain отговаря на призива за реални действия в посока ограничаване на климатичните промени. Призивът е на широка коалиция от представители на бизнеса, гражданското общество и лидерите на ООН. Целта на всички обединени страни е всеки да даде своя принос за ограничаване на глобалното повишение на температурата.

“Saint-Gobain проектира, произвежда и дистрибутира решения, които сами по себе си допринасят за редуцирането на емисиите на въглероден диоксид. Това включва и топлоизолационни решения, които повишават енергийната ефективност. Благодарение на пестенето на енергия, само за три месеца нашите изолационни решения компенсират емисиите на въглероден диоксид, свързани с тяхното производство. Групата вече има съществен принос за подобряване на енергийната ефективност и редуцирането на въглеродни емисии на своите пазари за строителство, мобилност и промишленост. С този ангажимент Saint-Gobain прави допълнителна стъпка към намаляване на своето собствено въздействие върху околната среда. Посоката, която сме поели с това обещание е важна за определянето на нашите бъдещи политики и дейности“, заяви Пиер-Андре де Шалендар, Председател и главен изпълнителен директор на групата Saint-Gobain.    

Saint-Gobain вече има поет ангажимент и работи в посока на редуциране на емисиите си въглероден диоксид с 20% между 2010 и 2025 г. Различни програми и инструменти са въведени в подкрепа на тази цел за насочване на бизнес процесите и производството към ниско-въглеродни решения.

Групата Saint-Gobain е една от 127-те международни компании, които ще бъдат включени в Climate change A list за 2018 г., създаден от CDP Worldwide – благотворителна  организация с нестопанска цел.

Източник: СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД