Изберете страница

С настъпването на есента започваме да се замисляме за това дали сме подготвени за предстоящото понижение на температурите. Пренареждаме гардероба си, проверяваме и често подменяме обувките си – общо взето правим всичко нужно, за да се чувстваме добре, когато настъпи зимата. Постъпваме по същия начин и с автомобилите си. След като приключим с всички тези приготовления се чувстваме удовлетворени и напълно подготвени за студените месеци. Дали е така обаче?

Домовете са местата, където прекарваме най-много време от денонощието. Именно поради тази причина, редно е, мислейки за себе си и най-близките си, да си зададем въпроса дали нашият дом е подготвен за зимата?

Домовете ни през зимата

В последните години много често ставаме свидетели на екстремни температурни амплитуди в периода декември – февруари. Така, от слънчеви и безоблачни периоди, температурите могат да паднат с над 20°C и само в рамките на няколко дни да се наложи да се справяме с натрупалия сняг. Тежките атмосферни промени могат да имат особено негативно влияние върху нашите домове.

Фасадата, като участъкът, нагърбен с тежката задача да предпазва помещенията от външния климат, трябва да може да устоява на редица агресори, между които ниски температури, странични дъждове, снегонавявания, градушки, механични движения в основата и др. Едновременно с това, тя е отговорна и за поддържането на комфортния климат в помещенията.

До какво водят проблемите в една фасада

Проблемите, съпътстващи една нефункционална фасада най-често биват три вида:

  • Нарушена енергийна ефективност

Фасада с нарушена функционалност или липса на топлоизолация вещае трудно поддържане на приятния климат в помещенията и далеч по-високи сметки за отопление. По-бързото изстиване на дома и невъзможността за задържане на генерираната енергия в помещенията прави тяхното обитаване далеч по-дискомфортно.

Добрата външна топлоизолационна система може да редуцира енергийните загуби с между 80% и 90%“.

The Significance of Thermal Insulation”, May, 2015
KEA Climate Protection and Energy Efficiency of Baden-Württemberg

  • Нарушена структурна стабилност

С течение на времето фасадите стареят и стават по-податливи на напуквания, обезцветяване и други неприятни последици. Експлоатационните им характеристики се влошават допълнително от променливите атмосферни влияния и агресорите във външната среда като дъжд, сняг, слънце, градушки, индустриални газове, механични частици и т.н. Комбинацията между наличието на микропукнатини във фасадата и честите дъждове водят до проникване на влага в основата и компрометиране на експлоатационните характеристики на вложените материали. При фасади в региони с по-резки и осезаеми температурни амплитуди, проникналата влага често може да замръзне. Това предизвиква линейни разширения, които сами по себе си допълнително увреждат общото състояние и структурната стабилност на фасадата.

  • Риск от образуване на конденз

Един от най-сериозните проблеми, съпътстващи зле проектираните или остарели фасади, е повишеният риск от образуване на конденз. В ролята си на преграда между топлите помещения и студения въздух от външната среда, фасадата често се оказва неспособна да изведе парите извън конструкцията, което води до образуването на конденз по вътрешната страна на стената. С течение на времето, това води до образуване на мухъл. Местата, в които се натрупва конденз, често могат да се някои от по-трудно забележимите зони като зад тапетите например. Това допълнително влошава проблема, тъй като ние и нашите близки ставаме обект на здравословни рискове,  без дори да подозираме. Дори и да забележим наличието на подобен проблем обаче, справянето с него, не винаги се оказва лесна задача.

За да визуализираме по-добре риска от възникване на конденз в стандартна тухлена стена от неизолирана фасада, ще използваме професионалните функционалности на ТЕРМОКАЛКУЛАТОР. Конфигурацията на стената в посока отвътре – навън включва: хартиени тапети, циментова мазилка, зидария от обикновени тухли и варо-пясъчна мазилка.

Резултатите са категорични – има сериозен риск от образуване на конденз. Графиката визуализира и критичната зона, в която се зараждат предпоставки за поява на мухъл, а именно – между циментовата мазилка и хартиените тапети, от вътрешната страна на стената.

Изводите от проведеното изследване на примерната конструкция показват и нещо далеч по-обезспокояващо. Въпросният риск е наличен през цели 5 месеца от годината в периода ноември – март. Това означава, че в близо половината част от годината, ние и нашите близки бихме живели в среда, предразполагаща към здравословни проблеми.

За да открием решението на въпросния проблем, към съществуващата примерна конструкция добавяме лепило за ТИС, плочи от EPS и топлоизолационна мазилка.

Резултатите сочат, че стандартното топлоизолиране на стената тотално изкоренява риска от образуване на конденз. По този начин успяваме да съхраним комфортния климат в помещенията и поддържането на приятната и здравословна среда.

Топлоизолационни системи ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР® като начин да предпазим дома си и съхраним фасадата за дълъг период от време

Интегрираните ТИС на МАРИСАН са разработени изцяло под един покрив и се състоят от различни компоненти, сертифицирани и пригодени за работа в система и пълен синхрон. Системните решения под марките ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР® предоставят редица предимства, между които:

  • Редуциране на разходите за отопление и охлаждане с до 70%;
  • Предпазване на конструкцията от негативни външни влияния и тежки атмосферни условия;
  • Поддържане на комфортен и здравословен климат в помещенията, благодарение на свойството за отвеждане на парите извън конструкцията. Така се изкоренява риска от натрупване на влага и възникване на мухъл и плесен;
  • Активно редуциране на вредните емисии на CO2 в атмосферата;

Посредством професионалните свойства на всеки един отделен компонент, системата гарантира перфектното изпълнение на всички прилежащи функции:

  • Топлоизолиране

Характеристиките на вложените топлоизолационни материали във всяка една система от серията позволяват ефективното редуциране на разходите и гарантират повишеното енергоспестяване.

  • Товароносимост

Благодарение на екстремната якост и еластичност на лепилата за полагане на ТИС, се гарантира устойчивостта на топлоизолационната система на множеството натоварвания, на които е подложена през периода на нейната експлоатация. Без значение дали става въпрос за външни или вътрешни агресори като теглото на системата, деформационните процеси в материалите и стените и други, топлоизолационният слой остава здраво фиксиран за дълъг период от време. 

  • Защита от външни влияния

Топлоизолационните системи на МАРИСАН играят ролята на „щит“ срещу агресивната външна среда и променливите атмосферни условия. Изпитаните свойства и цветовата дълготрайност на фасадните бои, в комбинация с устойчивостта и висок клас на негоримост на фасадните мазилки, подсигуряват красивата визия и съхраняват експлоатационните свойства на цялостната система.  

За изпитаните свойства на топлоизолационните системи на МАРИСАН говорят и множеството национални и международни сертификати за качество. Така например, в ролята си на отговорен производител, компанията акредитира своите топлоизолационни системи съгласно изискванията на международната спецификация ETAG 004

Издадените експертни оценки се базират на документална оценка, физично изпитване и лабораторен анализ в акредитирани европейски лаборатории, касаещи техните физични свойства, сигурното им поведение в условия на пожар, здравословната експлоатация, безвредност и екосъобразност и гарантираните топлоизолационни и звукоизолационни качества.

Благодарение на това, топлоизолационните системи на МАРИСАН могат да носят маркировка „СЕ”, служеща като индикатор за тяхното качество и възможност за предлагането им на европейския пазар при участие в проекти или обществени поръчки.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог http://blog.marisanbg.com.

Източник: “МАРИСАН И КОЛЕВ” АД