Изберете страница

Фибран България АД винаги е акцентирал на това, че качественият материал съответства в основните си технически показатели на определени норми. Като лидер на пазара, ние отделяме специално внимание в поддържането на тези показатели на оптимални нива и ги следим в специализираната ни лаборатория в завода.

Има много показатели, които не са задължителни за деклариране според стандарта, но те са също важни, за да се постигнат останалите. Фибран никога не е обсъждал  зависимостите между отделните показатели, защото малко или много това са производствени тайни и умения, които ни позволяват да предоставяме на пазара най-добрия продукт.

Сега искаме да поговорим малко за плътността на XPS-а. Нещо, което срещаме да се коментира по пазара. Тя е в основата и в пряка зависимост с много други показатели – якост на натиск, якост на опън, коефициент на топлопроводност. Относителното тегло на XPS плоскостите на метър кубичен трябва да е такова, че да осигури най-добрите показатели на материала с оглед неговите приложения.

По-ниската плътност, вземайки предвид, че материалът е със затворена клетъчна структура, може да доведе до следните нежелани последствия:

– по-голяма крехкост

Защото клетъчните страни ще са прекалено тънки и нестабилни. Това означава ниска якост на натиск. С други думи върху този материал няма да може спокойно да изпълните останалите технологично нужни пластове от конструкцията, било то изравнителна замазка, бетон за наклон, подложен бетон, и пр. Освен това този цялостен детайл ще е по-възможно в бъдеще да регистрира проблеми при ежедневната му експлоатация, подложен на допълнителни регулярни натоварвания от движение на хора, мебели или съоръжения. С толкова ниски якостни показатели вече е икономически много по-изгодно да си закупите EPS с по-висока плътност и същата възможност за натоварване.

– не гарантирани топлоизолационни характеристики

Отново поради тънките клетъчни стени. Някой ще предположи, че логически този материал трябва да има по-добри топлоизолационни характеристики, заради повечето газ в структурата му. Това не е така според нашите наблюдения и проучвания. Крехката клетъчна структура по-трудно ще задържа газта да се освобождава и така ще се губи основната функция на материала.

Обратното също не води до някакви предимства

Ако плътността е по-висока, това съвсем не означава по-високи якостни характеристики, а не добра технология на разбухване на пяната при производство. Съответно повече твърдо вещество в единица обем, вместо топлоизолиращия газ.

Още един риск

Плътността да е прекалено ниска или висока се открива при стабилността на размерите. При производството на продукт с ниска плътност газта избутва твърдото вещество към краищата на плочите. Получават се не еднородни характеристики в рамките на една единствена плоскост. При висока плътност външната температура огъва много по-лесно плочите оставени на пряка слънчева светлина. Никой не иска да си закупи плочи огънати като сините морски вълни. За да успеят производителите да предоставят относително читави продукти на пазара, при производство с не оптимална плътност, много често механично се отнема повърхностния слой, наречен кожа. Защото стабилни размери се постигат по-трудно точно при тези продукти. Да, но това силно ограничава подходящите приложения на подобни XPS-и. Предимствата на продуктите от екструдиран полистирен са високата им якост на натиск и тяхната нехигроскопичност. При отнемането на повърхността допълнително се разрушават затворените клетки и се нарушават споменатите предимства по-горе.

При избора на подходящ материал препоръчваме да изходите от приложението, за което го вземате. След това да заложите на марка доказала се последните вече 23 години.  Това се постига със стабилни и гарантирани във времето характеристики, които Фибран може да Ви осигури.

В конкретика обърнете внимание на следните характеристики:

– якост на натиск – 300 kPa или 30 тона разпределена тежест ще Ви осигурят спокойствие да натоварите изолирания конструктивен детайл без притеснения;
 коефициент на топлопреминаване – λd – задължително с означение D в края. Това означава, че гарантираме непроменена тази стойност в рамките на повече от 20 години.
– стабилност на размерите – колкото по-малки допуски, толкова по-голяма гаранция, че ще платите за точно това, което търсите. Не например при закупуване на плоча 1250х600 мм да получите примерно 1245х596 мм. Тези допуски, приемливи по стандарт, при една голяма квадратура на обекта, означават, че освен за материала ще платите и за няколко кубика въздух.

В тази трудна икономическа обстановка за много търговски фирми, ФИБРАН България АД предупреждава, че с комерсиална цел много нелоялни търговци може да се възползват и да се опитат да измамят потребителите с премълчани (не че това е лъжа) характеристики и потребителят да получи не това, за което си мисли, че реално плаща. Така че останете здрави и разумни!

Източник: ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД