Изберете страница

На 7 ноември 2019 г. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)  представи книгата на д-р инж. арх. Петар Николовски „ВЪНШНИ КОМБИНИРАНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ (ETICS)“. Събитието се осъществи в партньорство с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и с финансовата подкрепа на „Баумит България“ ЕООД, „Кнауф България“ ЕООД, „Фибран България“ АД, „Рьофикс“ ЕООД и „Ксела България“ ЕООД.

В книгата са разгледани темите: външни комбинирани топлоизолационни системи, устойчивостта им при пожарно въдействие, топлинни мостове, енергийна ефективност и икономическите аспекти на мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Те предизвикаха голям интерес сред присъствалите на събитието експерти от МРРБ, архитекти, инженери – проектанти, представители на фирми, членове на БАИС, преподаватели от УАСГ и студенти.

Инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС, откри събитието. Той подчерта, че това е още един етап от успешното сътрудничество между асоциацията и арх. Петар Николовски, който е бил лектор в обучителни семинари на БАИС.

Проф. д-р. инж. Димитър Назърски, проф. д-р. инж. Пламен Чобанов, доц. д-р арх. Стоянка Иванова, доц. Стоил Милков – преподаватели  в УАСГ и инж. Бойко Пенев от „Ксела България“ ЕООД представиха автора и разказаха за съвместната си работа с него.

Д-р инж. арх. Петар Николовски, един от водещите експерти по топлинни мостове и енергийна ефективност в международен план, изнесе презентация върху съдържанието на книгата и отговори на въпросите на присъстващите. Всеки един от гостите получи екземпляр от книгата с личен автограф от автора.

Инж. Йордан Николов връчи от името на БАИС на арх. Петар Николовски почетен плакет за принос в развитието на асоциацията. Гостът получи и благодарствена грамота от КИИП.

 

Електронния вариант на книгата и презентацията върху съдържанието й, предоставени ни любезно от д-р инж. арх. Петар Николовски, можете да свалите като попълните следната регистрационна форма в сайта на БАИС.

Източник: БАИС