Изберете страница

ISOMAT THERMOSYSTEM WOOL е идеалното решение при строителство на сгради с повишени изисквания за пожарозащита, тъй като минералната вата е практически негорима, а пастообразните мазилки MARMOCRYL SILICONE-SILICATE и MARMOCRYL FR са с отлична пожароустойчивост. В допълнение системата е силно водоотблъскваща и паропропусклива, има много добри звукоизолационни свойства и е отлично решение за реконструкция на стари сгради. Висококачествените цветни пастообразни мазилки MARMOCRYL SILICONE-SILICATE и MARMOCRYL FR заместват финалното покритие от минерална (суха циментова) мазилка и боя.

Благодарение на високата си еластичност, те запазват трайно цвета и текстурата си, без опасност от поява на солно избеляване или пукнатини.

Чрез външната топлоизолационна система ISOMAT THERMOSYSTEM се пести енергия за отопление или охлаждане, което автоматично означава, че разходите се намаляват значително и направената инвестиция се възвръща в голяма част още през първите години на експлоатация на системата.

ISOMAT THERMOSYSTEM премахва термомостовете, като по този начин става възможно поддържането на относително постоянна температура през цялата година за пълен комфорт в дома. Топлоизолационната система се полага бързо и лесно. Освен това, по време на полагането на ISOMAT THERMOSYSTEM не се причиняват неудобства, свързани с необходимостта от преместване на живущите в сградата, както и безпокойство на съседите. ISOMAT THERMOSYSTEM спомага за опазването на околната среда, тъй като значително се намалява замърсяването на въздуха, причинено от използваните горива за отопление и охлаждане на сградите. По този начин се намаляват и емисиите на вредни газове, като въглероден диоксид, азотна и сярна киселини, които са основните причинители на Парниковия ефект.

 

Източник: profiland.net