Изберете страница

Мазилките са едни от най-често използваните материали в строителството в световен мащаб. Те се използват за разнообразни цели. Дали става въпрос за вътрешни или външни помещения, за подготовка на повърхността, за предпазен слой върху изолацията, за цветови дизайн или за ремонтиране на сградата – всяка сфера на приложение има свои собствени изисквания към мазилката. Това е причината за разнообразните продукти, които съществуват на пазара.

Във връзка със специфичните  изисквания за мазилките в областта на ремонтните дейности в строителството, използването на мазилки на циментова основа е одобрено като най-добрия практически вариант десетилетия наред по няколко причини.

При ремонтните дейности много често строителните конструкции дълго време са били подложени на въздействието на влагата, така  че тя е проникнала в цялата конструкция чрез капилярния транспорт.

Неразривно свързан с транспорта на влагата е и преноса на соли в строителната конструкция. Солите винаги се пренасят във вид на разтвор (напр. воден) в строителния материал и образуват специфична кристална структура, когато водата (в този случай, разтворителят се оттегли. Този процес е от решаващо значение за ремонтирането на сградата. По време на възстановяването на една конструкция  се инсталира  хоризонтална бариера, както и външна площна хидроизолация. Продължителният пренос на влага се прекъсва и строител ната конструкция започва бавно, но устойчиво да изсъхва до достигането на водния  баланс.Фактът, че стената започва да изсъхва означава, че влагата се изпарява от зидарията. Това означава също така, че солите, които присъстват в зидарията, се транспортират към повърхността, където кристализират. Стандартната солна ефлоресценция може да започне да се разраства по повърхността, което е не само оптически неприятно, но може също така да причини механично увреждане на материала посредством развитието на кристализационно налягане.

Тези факти водят до конкретни изисквания спрямо една Възстановяваща  мазилка.

Възстановяващата мазилка трябва да бъде:
1. Отворена за паровата дифузия, за да може да позволи на конструкцията да изсъхне.
2. Устойчива на постоянно или поне дългосрочно излагане на влага.
3. Способна да осигури пространство за съхраняване на солите вътре в нея, за да се предотврати тяхното кристализиране върху повърхността на строителната конструкция, както и върху повърхността на самата мазилка.
4. Устойчива на соли и способна постоянно да ги складира в себе си.
5. Устойчива за нанасяне от вътрешната или от външната страна на една сграда с цел осигуряването на цялостно възстановяване на конструкцията.

Критерият за избор на Възстановяваща мазилка трябва да бъде съобразен с горните изисквания.

На пазара се предлагат два основни типа Възстановяващи мазилки – на варова основа и на циментова основа. Въпреки, че възстановяващите мазилки на варова основа са по-лесни за полагане от тези на циментова основа, по-благоприятните технически характеристики на циментовите възстановяващи мазилки ги правят оптимално решение за ремонтиране на влажни и солени зидарии.

Основен недостатък на варовите мазилки е фактът, че те обикновено не могат да се използват без риск от увреждания, тъй като варта притежава ниска устойчивост на соли и замръзване. Това може да доведе до проблеми, особено когато се използва от външната страна на сградата. Възстановяващите мазилки на циментова основа се полагат лесно, както отвън, така и отвътре и имат също така преимуществото, че са не само устойчиви на соли, но също така и притежават необходимата порьозност >40%, за да могат да складират солите във вътрешната си структура.

 

 

Поради тази причина KÖSTER BAUCHEMIE AG реши  да произвежда Възстановяващи мазилки само на циментова основа като тази технология бе постоянно подобрявана през годините. Възстановяващите мазилки КЬОСТЕР са хидрофобни и дълготрайни. Това означава, че водата може да прониква през мазилката във вид на пара. Зоната за изпаряване на Възстановяващата мазилка КЬОСТЕР е от задната страна (откъм влажната стена), така че кристализационните процеси оказват своето влияние върху тази зона и ефлоресценцията от солите няма да остане видима върху повърхността. Високата порьозност на Възстановяващите мазилки осигурява достатъчно пространство за поемане на солите и по този  начин стената може да изсъхне без това да причини нови увреждания на повърхността. В допълнение към хидрофобния ефект на Възстановяващите мазилки КЬОСТЕР, който не позволява пренос на течна влага, високата паропропускливост на мазилката позволява лесното изпаряване на влагата през нея.

Тези свойства дават възможност Възстановяващите мазилки КЬОСТЕР да се инсталират като буфер срещу влагата, когато се полага хидроизолация от негативната страна, напр. NB I Сив КЬОСТЕР. Възстановяващите мазилки КЬОСТЕР абсорбират влагата в газообразна форма и предотвратяват образуването на конденз върху повърхността. Помещенията, които са били изолирани от негативната страна, могат по този начин да постигнат здравословен и приятен климат за живеене, дори и ако са интензивно използвани.

Възстановяващите мазилки КЬОСТЕР са също така изключително подходящи за нанасяне върху външни стени. И в този случай преимуществото се дължи на факта, че Възстановяващите мазилки КЬОСТЕР са на циментова основа, докато мазилките на варова основа не са достатъчно устойчиви на соли и на замръзване.

В студените и влажни месеци съществува висок риск водата (напр. дъждът) да проникне в порите на една хигроскопична мазилка. Когато водата проникне в порите и започне да замръзва, мазилката се разрушава. Използването на соли за размразяване през зимата също може да причини разрушаване на мазилките на варова основа.

Проливният дъжд изисква в допълнение към горните характеристики и висока якост на натиск  на Възстановяващите мазилки, която не може да се постигне с варовите мазилки. В комбинация с водоотблъскващите свойства КЬОСТЕР предлага също така надеждна гама Възстановяващи мазилки  за външна употреба.

Системни компоненти

Анализ на солите

Хоризонтална бариера Кризин 76 Кьостер

Подготовка на субстрата
Полизил TG 500 / Разтвор за ремонти Кьостер

Хастарен слой
Възстановяваща мазилка
КЬОСТЕР

Възстановяваща мазилка

КЬОСТЕР

Фина мазилка

КЬОСТЕР

Начин на приложение:

Отстранете старата мазилка. Запълнете неравностите и дупките с разтвор за ремонти Кьостер. Напръскайте повърхността с Полизил TG 500 Кьостер, за да блокирате солите и да заздравите субстрата.
Нанесете хастар от мазилката, за да подсигурите нормално свързване на възстановяващата мазилка Кьостер.  Добавете 1 кг SB-Свързваща мазилка Кьостер към водата за разтвора.
Нанесете възстановяващата мазилка Кьостер  с помощта на мистрия.
След около 60 минути загладете повърхността.

Сравнителна  таблица

 

Източник: КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД