Изберете страница
Г-н Антони Чипев поздравява делегатите на БАИС

Помпата на тази стогодишна къща някога е снабдявала пожарната с вода, а сега се използва да затопля и изстудява цялата къща, като черпи вода от близкото езеро. Собствениците също така планират да се възползват от енергията на вятъра и слънцето.