Изберете страница

All4Roof (Всичко за покрива) е портал, който представлява един своеобразен онлайн център (дигитален HUB). В него е предоставена възможност сами да менажирате процесът на изграждане или ремонт на покрива от планиране до завършване. Всички необходими документи и снимков материал се качват в проекта и са на ваше разположение по всяко време. Имате възможност да заявите гаранции: – 33-годишна гаранция за мразоустойчивост на керемидите;
– 20-годишна пълна гаранция за покривни аксесоари (нова).

От една година животът в световен мащаб е променен. Домовете ни  се превърнаха в място за отдих, офис, училище, зала за тренировки, кино салони и много други любими места, които посещавахме преди започването на пандемията. Ограниченията ни карат да търсим все по-голяма защита и уют под собствения си покрив. Звучи метафорично, но Винербергер, в лицето на бранда Tondach, го прави буквално. Така създаде и Гаранционния регистър. Вписването на обект, преглед на необходимите документи за издаване на покривна гаранция, подписването, одобряването и издаването на сертификата се случва изцяло в дигитална среда. Така се елиминира необходимостта от физически срещи и намалява рисковете от живия контакт, които съществуват в тези нови времена.

 

Направления и приложение

Гаранционен регистър

Тази част от платформата удостоверява целостта и безпроблемната функция на покривното покритие чрез издаването на гаранционен сертификат. Качеството е гарантирано чрез два основни компонента –търговската марка Tondach и компетенцията на полагачите, които са придобили уменията да работят с най-новите и най-добрите продукти на пазара. В гаранционния регистър всеки Полагач въвежда своите проекти. След удостоверяване на коректността на подадените данни, Винербергер издава гаранционен сертификат за целостта и правилното функциониране на изградения покрив.

Клуб на професионалните Полагачи

Тъй като сигурността и комфорта на клиентите е приоритет, ще намерите регистър на професионалните майстори, които са обучени и сертифицирани от Винербергер да полагат покривни системи Tondach.

Калкулатор за покриви

Онлайн инструмент, който предоставя на професионалните полагачи възможност да въвеждат и изчисляват своите проекти, да избират най-подходящите продукти за съответния покрив спрямо наклона на покривните скатове, географското местоположение и действащите национални хармонизирани европейски стандарти. Накрая те получават доклад с техническите спецификации на проекта, количествена сметка и оферта за системното решение. А щом са част от регистъра, полагачите имат възможността да предлагат системата на своите клиенти, като Винербергер гарантира дълготрайността на продуктите, а полагачите гарантират качеството на своя труд.

Професионално общество за обмяна на опит

Oбщество от професионалисти в полагането на системни покривни решения Tondach. Целта е обмяна на опит, споделяне на експертиза и добри практики, както и своевременното информиране за всяка иновация, предоставена от Винербергер.

Гаранционен регистър

България и Швейцария са първите две държави, които предоставят услугата Гаранционен регистър на своите клиенти и партньори в Европа. Гаранционният портал е насочен към професионалните полагачи – майстори с опит, които са членове на Програма Партньор, преминали са теоретично и практическо обучение за работа с продуктите Tondach и са взели успешно своя изпит. Те получават сертификат за успешно завършено обучение от Винербергер, след което имат възможността да бъдат регистрирани в портала като част от професионалното общество за полагане на покривни системи. При желание за съвместна работа се подписва  двустранно споразумение за сътрудничество. Полагачите получават профил и идентификационен код, с които да се впишат в портала през уеб-страницата и мобилното си устройство. Всеки Полагач има свой уникален код, към който ще бъдат регистрирани всички неговите реализирани проекти. Към всеки отделен проект ще бъде издаван гаранционен сертификат от името на полагача и това на Винербергер.

Порталът е достъпен само за оторизирани лица –  сертифицирани майстори на покриви от Винербергер.

За да имате достъп до платформата All4Roof и за да използвате всички нейни функции трябва:
– да станете част от програма Партньор на Винербергер;
– да преминете успешно обучение за работа с продуктите и да получите сертификат за обучението от Винербергер;
– да подпишете двустранно споразумение за партньорство и да получите достъп до платформата.

Вкючете се в програмата “Винербергер Партньор”.

 

Източник: ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД