Изберете страница

Джеймс Брокъншир, министър по жилищните въпроси и местното управление, обяви днес на Конференция на Консервативната партия 2018, че горими материали ще бъдат забранени за влагане по фасадите на “всички нови високи жилищни сгради, болници, регистрирани домове за социални грижи и настаняване на студенти“ над 18 метра.

Това решение идва, след като правителството на Великобритания проведе консултации за „забрана на използването на горими материали по външните стени на високи жилищни сгради”. В отговор на тези консултации Fire Safe Europe (FSEU) заяви, че фасадите на сгради, където евакуирането на обитателите и гасенето на пожари могат да бъдат компрометирани от допълнителни рискове от пожар, независимо от височината трябва да бъдат направени от негорими строителни материали (евроклас A1 / A2 ).

Много европейски държави вече имат наредби, които да гарантират, че само негорими строителни материали могат да се влагат при изграждането на фасади на високи и високорискови сгради. Важна стъпка е Великобритания да последва примера им и да гарантира, че гражданите на Обединеното кралство са поне толкова сигурни в своите сгради, колкото и тези в други страни в Европа.

Жулиет Албиак, управляващ директор на Fire Safe Europe (FSEU) заяви: “Великобритания правилно предприема стъпки за гарантиране на безопасността на хората в нови високи и високорискови сгради. Това е значимо събитие  за пожарната безопасност в цяла Европа, тъй като няколко държави са преразгледали своите строителни наредби през изминалата година. Надяваме се, че страните, които все още не са приели такива изисквания, скоро ще последват примера им.”

Източник: БАИС