Счита се, че строителният сектор в България е сред най-обещаващите икономически сектори, които се очаква да нараснат с 5,7% до 2020 г. Заетостта в строителството също следва положителна тенденция. Броят на заетите през тази година се очаква да нарасне с 3,2%, според Европейската обсерватория на строителния сектор.

 
Силиконова долина вместо бетонна джунгла

Подобно на ситуацията в други страни от ЕС обаче, българският строителен сектор е изправен пред предизвикателствата на ниските нива на дигитализация и на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и иновации (НРИ). Това би могло да застраши конкурентоспособността му в дългосрочен план. В момента се полагат усилия за преодоляване на тази тенденция. Въпреки че стратегията за интелигентна специализация в България се фокусира върху сектора на ИКТ (както и върху биотехнологиите и чистите технологии), изграждането на репутацията на страната като силиконова долина на (Източна) Европа, НРИ в строителството също са се увеличили драматично през последните години.

Това се дължи отчасти на иновационно ориентираните финансови инструменти, като например Националния иновационен фонд (НИФ). Той има за цел да подпомогне навлизането на пазара на нови продукти и услуги, основани на научни изследвания и иновации. НИФ финансира строителни проекти като „Разработване на системи за пасивна противопожарна защита в строителството”, подкрепена от одобрена субсидия от 249 481 лв. (127 578 евро) или „Иновативна технология за производство на сглобяеми дървени къщи”, със субсидия от 360 072 лв. (156 505 евро).

 

Инвестиране в жилища, с обрат

Субсидираните сглобяеми къщи са проектирани да бъдат енергийно ефективни. Те генерират по-малко отпадъци от строителни дейности и могат да бъдат построени в рамките на 4 месеца, по-евтино и по-бързо от традиционните къщи. Предвид големите увеличения на цените на жилищата през последните години, съчетани със застаряващия жилищен фонд, тези проекти са важни за предоставянето на алтернатива на жилищата за българите. В последния си доклад за строителния сектор в България, Европейската обсерватория на строителния сектор изчислява, че цените ще продължат да растат в големите градове на България.

Зеленото строителство и енергийно ефективното жилищно строителство ще бъдат в центъра на дискусиите по време на международната седмица на зеленото строителство. Тя ще се проведе в периода 26-27 септември 2019 г. в София. Освен това, научноизследователските дейности ще придобият популярност през лятото, с начало на научната конференция „Материали, методи и технологии” през 1-5 юли в Бургас, включително такива дейности от областта на строителството и архитектурата.

Източник: БАИС