Изберете страница

Обемите на строителството в еврозоната през декември 2022 г. са намалели с 2.5% спрямо предходния месец, сочат данните на Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат).

На годишна база обемите на строителството в еврозоната намаляват с 1.3%.

Според данните през ноември обемът на строителството е намалял с 0.1% спрямо октомври, като по-рано беше отчетен спад от 0.8%. Ръстът в годишно изражение възлиза на 1.6%, а не на 1.3%, както беше съобщено по-рано.

В държавите от ЕС строителните обеми са намалели с 2% през декември, след като се повишиха с 0,1% месец по-рано. На годишна база показателят спада с 0.4%.

Средногодишните обеми в строителството за 2022 г. спрямо 2021 г. нарастват с 2.3% в еврозоната и с 2.6% в ЕС.

В еврозоната през декември 2022 г. в сравнение с ноември 2022 г. гражданското строителство намалява с 4.0%, а сградното строителство – с 2.3%. В ЕС-27 гражданското строителство намалява с 2,4%, а сградното строителство с 2,0%.

Сред страните членки, за които има данни, най-големият месечен спад на обемите в строителството е регистриран в Германия (-8,0%), Австрия (-7,6%), Полша (-3,8%), Унгария (-3.7%). По този показател България заема пето място по спад на обемите.

Най-голямо увеличение се наблюдава в Словения (+10,6%), Словакия (+9,5%) и Швеция (+4,3%).

На годишна база в еврозоната през декември 2022 г. в сравнение с декември 2021 г. гражданското строителство намалява с 1.5%, а сградното строителство – с 1.3%.

В ЕС сградното строителство намалява с 0,9%, докато гражданското инженерство се увеличава с 0,6%.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голям годишен спад на производството в строителството се наблюдава в Германия (-8.2%), Испания (-6.3%), Австрия (-6.0%). По този показател България е 4-та в ЕС по спад (-4.3%).

Най-голямо увеличение е регистрирано в Словения (+74.5%), Румъния (+18.4%) и Нидерландия (+4.9%).

 

Източник: dividend.bg