Изберете страница

България е сред малкото страни членки на Европейския съюз, който са регистрирали спад на строителната продукция на годишна основа през декември 2018 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

През последния месец на миналата година произведената продукция в сектор „Строителство“ у нас е намаляла с 1,5% след спада от 1,8% през ноември. По-голямо годишно понижение на строителното производство е регистрирано само във Великобритания (-3%), Германия (-4,1%) и Румъния (-7,7%). Годишен спад на строителната продукция е отчетен и във Франция (-1,1%).

На месечна основа произведената строителна продукция у нас се е свила с 2,4%, като спадът се ускорява спрямо 1,9% през ноември. И по този показател страната ни е на четвърто място в ЕС по най-голям спад след Словения (-12,4%), Германия (-4,1%) и Великобритания (-3,8%). Понижение от 2,4% е регистрирано и в Унгария. Общо 11 страни членки на ЕС, за които са налични данни, регистрират спад на строителното производство през декември спрямо ноември.

През четвъртото тримесечие строителната продукция у нас е нараснала със скромните 0,1% в сравнение с предходното тримесечие, докато спрямо последното тримесечие на 2017 г. е отбелязала спад от 0,3%.

В същото време строителната продукция в еврозоната е намаляла с 0,4% на месечна основа и с 0,9% в ЕС, показват още данните на Евростат. Спадът на строителната продукция се дължи най-вече на сградното строителство, което се е понижило с 0,7%, докато гражданското и инженерното строителство е нараснало с 0,4%. В ЕС сградното строителство е намаляло с 1,3%, а гражданското и инженерното строителство е останало непроменено. Най-голям ръст на месечна основа е регистриран в Швеция (+6,2%), Чехия (+3,0%) и Испания (+2,6%).

На годишна основа произведената строителна продукция през декември е нараснала с 0,7% в еврозоната и с 0,5% в ЕС, като повишението се дължи на гражданското и инженерното строителство, което е нараснало съответно с 5,2% и 5,1%, докато сградното строителство се е свило съответно с 0,6% и 0,9%. Най-голям ръст на строителната продукция на годишна основа през декември са отбелязали Унгария (+ 17,5%), Полша (+11,4%), Словакия (+11,1%) и Испания (+10,9%).

Средната произведена строителната продукция през 2018 г. се е повишила с 1,7% на годишна основа в еврозоната и с 2% в ЕС, сочат още данните на Евростат.

Източник: INVESTOR.BG