Изберете страница

Строителната продукция у нас се върна към растеж след два поредни месеца на спад, сочат данни на Евростат.

България е на първо място в Европейския съюз (ЕС) по месечен ръст на строителната продукция през октомври, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Произведената продукция в сектор строителство у нас е нараснала с 3,3% през октомври спрямо септември, както показаха и данните на Националния статистически институт (НСИ) от началото на декември.

След страната ни по най-висок месечен ръст на строителството се нареждат Словения и Словакия със съответно 2,2% и 1,4%.

На годишна основа строителната продукция в България се повишава с 1,8% след два поредни месеца на спад, сочат данните на Евростат. Това отрежда на страната ни десето място сред страните членки на ЕС.

Най-голямо повишение на произведената строителна продукция на годишна основа през октомври е регистрирано в Полша (19,4%), следвана от Унгария (18,5%) и Словения (18,3%). Най-голям годишен спад е отчетен в Румъния (-4,8%), Швеция (-3,3%) и Франция (-2,9%).

През октомври продукцията в сектор строителство е намаляла с 1,6% спрямо септември в еврозоната и с 1,2% в ЕС, сочат сезонно изгладените данни на Евростат. На годишна основа строителната продукция през октомври се увеличава с 1,8% в еврозоната и с 3,0% в ЕС.

Месечният спад в еврозоната и в ЕС се дължи предимно на понижението при сградното строителство съответно с 1,9% и 1,3%. При гражданското и инженерното строителство е отчетен спад от съответно 1,3% и 1,1%.

В същото време годишният ръст в еврозоната и ЕС е стимулиран главно от ръста при гражданското и инженерното строителство съответно с 2,7% и 5,3%. В същото време сградното строителство е нараснало съответно с 1,5% и 2,4%.

Източник: Investor.bg