Изберете страница
На месечна основа ръстът у нас е най-анемичният сред страните членки на съюза

България е на пето място по най-голям годишен спад на строителната продукция сред страните членки на Европейския съюз през май. Понижението е 14,1% по данни на европейската статистическа служба Евростат.

Сред страните членки, за които са налични данни, най-голямо е понижението на строителната продукция в Испания (-24,4%), Франция (-24%) и Унгария (-20,1%). В Италия строителството е отбелязало годишен спад от 16,8%.

Същевременно ръст на строителната продукция на годишна основа е отчетен в Румъния с 14,6%, Финландия с 4,1% и Германия с 1,7%.

Месечният ръст на строителната продукция у нас от 0,3%. Той е най-анемичният сред страните членки на ЕС. Седем страни обаче отбелязват спад на строителството през май спрямо април.

Сред страните членки, за които са налични данни, най-голям ръст на строителната продукция е регистриран в Италия със 168%. Следвана е от Франция със 118,3% и Белгия с 28,6%. Най-голям е спадът в Унгария с 20,3%, Полша с 3,1% и Чехия с 2,9%.

През май, когато страните членки на ЕС започнаха да смекчават ограничителните мерки за спиране на разпространението на COVID-19, строителството е постигнало ръст спрямо април с 27,9% в еврозоната и 21,1% в ЕС. Това сочат сезонно изгладените данни на Евростат. Спрямо май 2019 г. то е намаляло с 11,9% в еврозоната и с 10,3% в ЕС като цяло.

Както в ЕС, така и в еврозоната гражданското и инженерното строителство е нараснало по-бързо в сравнение със сградното строителство през май спрямо април. На годишна основа гражданското и инженерното строителство намалява над два пъти по-бавно от сградното строителство в еврозоната и почти три пъти по-бавно в ЕС.

 

Източник: Investor.bg