Изберете страница

През ноември тя намалява както на месечна, така и на годишна основа, сочат данни на Евростат

България е на четвърто място в ЕС по най-голям спад на строителната продукция на годишна база през ноември, става ясно от данните на европейската статистическа служба Евростат.

Строителната продукция в страната ни е намаляла с 1,8%, след като нарасна с 2% през октомври. По-голям годишен спад на произведената строителна продукция през ноември е отчетен само в Румъния (-4,8%), Швеция (-2,6%) и Германия (-1,9%).

На другия полюс са Унгария, Словения и Полша, които отбелязват най-голям годишен ръст на строителната продукция със съответно 27,3%, 18,9% и 16%.

Строителната продукция в България намалява и на месечна основа с 1,2% и това отново поставя страната ни на четвърто място по най-голям спад сред държавите членки, за които са налични данни. Най-голям месечен спад е отчетен в Чехия (-3,6%), Германия (-1,7%) и Португалия (-1,5%).

Най-голям месечен ръст на строителната продукция са постигнали Унгария и Словения (по 4,4%) и Франция (1,5%).

Произведената строителна продукция в еврозоната е намаляла с 0,1% на месечна основа през ноември, а в ЕС като цяло е отбелязала ръст от 0,2%, сочат данните на Евростат. Спадът в еврозоната се дължи главно на негативния темп на гражданското и инженерното строителство, което се е понижило с 0,2%, докато сградното строителство е постигнало скромно повишение от 0,1%.

Ръстът в ЕС като цяло се определя от повишението с 0,5% на сградното строителство, докато гражданското и инженерното строителство е намаляло с 0,8%.

Спрямо ноември 2017 г. строителната продукция е нараснала с 0,9% в еврозоната и с 1,8% в ЕС. Повишението в еврозоната се дължи предимно на гражданското и инженерното строителство, което е нараснало с 2,1%, докато сградното строителство е нараснало само с 0,7%.

Гражданското и инженерното строителство в ЕС като цяло е отбелязало ръст от 4,8%, а сградното строителство се е повишило с 0,9%.

Източник: Investor.bg