Изберете страница
Науката и бизнеса създадоха Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство, който ще движи процеса за дигитална трансформация на строителния сектор.

Дигитализацията на строително-инвестиционния процес е невъзможен без полагане на обединени усилия на бранша, науката, държавата и европейските институции. Това безспорно е една от стъпките към постигане на голямата цел, а именно – по-сигурна, по-достъпна, по-чиста и по-красива градска среда. В България вече има създадена структура, която да води процеса на цифрова трансформация – Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство. Ръководителят на ЕЦИХ в сектор строителство – г-жа Мария Накова представи неговите цели на Международния форум за зеления преход, иновациите и бъдещето – „Green Transition 2023“.

Конференцията се проведе в София и обедини визиите на 184 панелисти от България, Румъния, Гърция, Словакия, Словения, Албания, Косово, Сърбия, Полша, Хърватия, Франция, Португалия, Република Северна Македония, Азербайджан, Молдова, Великобритания и Канада. Представянето на ЕЦИХ в сектор строителство беше част от дискусиите в панела на тема „Зелените иновации в строителния сектор и Новият европейски Баухаус“, в който участваха също г-жа Искра Михайлова – Заместник-председател на групата на „Renew Europe“ в ЕП, Проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова – преподавател в УАСГ, Кирил Райчев – Председател на Алианса за енергийна ефективност, Арх. Анета Василева, г-жа Адрияна Събева и г-жа Ани Коджабашева от Фондация Колективът. Дискусията между панелистите беше модерирана от арх. Христо Станкушев.

„Партньорите в този амбициозен проект събраха опит, знания и усилия, за да подпомогнат дигитализацията на един от ключовите сектори в икономиката, в който само в България са заети над 200 000 души. Иновациите трябва да водят до успешни, ефективни и полезни решения“, каза г-жа Мария Накова. 

Дейността на ЕЦИХ в сектор строителство ще бъде основно насочена към обучения и изграждане на капацитет в публичния и частния сектор.

Ще бъде предоставен достъп до специализирана научноизследователска инфраструктура и експертиза за тестване на иновативни продукти и услуги, с цел по-бързата им и ефективна пазарна реализация. Научната инфраструктура и капацитет, експертизата на браншовите организации и опита на бизнеса ще обединят усилия, за да подготвят отрасъла за най-важната трансформация, която ще го издигне на ново конкурентно ниво. Ще бъдат предоставяни обучения за работа с BIM и GIS системи и други нови технологии, информация за изкуствен интелект, експериментални съоръжения и др.

„Ще бъдат създадени предпоставки за подобряване конкурентоспособността на българските предприятия, посредством възможности за „тестване преди инвестиране“, преди внедряване на скъпи технологии. “Тази опция ще бъде насочена към организации с иновативни идеи, които ще имат възможност за  използване на инфраструктурата и екипа на водещите организации в ЕЦИХ в сектор строителство, за да проверят готовността и приложимостта на своята иновация“, обясни още г-жа Мария Накова. Ще бъде дадена възможност на служителите на организациите освен това да бъдат и обучени и за прилагането на тези технологии.

Новата структура ще осигури и улеснен достъп до финансиране. През последните години Европейската комисия активно работи в насока националните средства по структурните и кохезионните фондове да бъдат използвани като допълващи към европейските. Пример за това е и самата Програма „Цифрова Европа“, която работи за партньорство между отделните източници на финансиране“, обясни ръководителят на ЕЦИХ в сектор строителство. Ще бъде осигурен и достъп до актуална информация за възможностите за финансиране на цифрови решения и работа в мрежа. 

През хъба българските компании ще получават достъп до партньорски организации, за да имат възможност да общуват, да обменят идеи и опит с европейските си партньори. 

Източник: epicenter.bg