Изберете страница

С предварително одобрения план за действие, Европейската комисия отложи предложенията за насърчаване на разпространението на термопомпи, което вероятно ще отложи инициативата след изборите за Европейски парламент през юни.

Изпълнителният орган на ЕС вече предложи подобни инициативи за сектора на вятърната и слънчевата енергия, за да ускори въвеждането на пазара и да подкрепи местното производство. Според източници от индустрията планът за действие, планиран за публикуване през четвъртото тримесечие на 2023 г., е бил отложен от висшето ръководство на Комисията, за да се съсредоточи върху други приоритети.

Новината разочарова европейската индустрия, която е изправена пред спад на продажбите в Европа.

“Европа изостава в процеса на декарбонизация на топлинната енергия”, казва Томас Новак, генерален секретар на Европейската асоциация на термопомпите (EHPA). Вместо да се заеме с проблемите, “Комисията изхвърли плана за действие в далечното бъдеще”, добави той.

Очаква се през следващите години термопомпите постепенно да заменят котлите на изкопаеми горива за отопление на домакинствата. До 2030 г. Брюксел се стреми да инсталира минимум 30 милиона устройства в целия ЕС, като целта е да се декарбонизира секторът и да се намали зависимостта на ЕС от вноса на руски газ. Според обширна група от представители на индустрията, НПО и мозъчни тръстове обаче няколко пречки затрудняват постигането на тази цел.

На първо място, много страни от ЕС все още не са ограничили продажбата на традиционните отоплителни уреди на базата на изкопаеми горива. В Германия опитът на правителството да ги забрани от 2024 г. доведе правителството почти до разпад и след това беше отложен за края на десетилетието.

Второ, изкопаемият газ все още често е по-евтин от електроенергията, което на практика премахва предимството на термопомпите по отношение на ефективността. Квалифицираните монтажници са в недостиг, а електрическите мрежи не винаги са подготвени да поемат допълнителното натоварване.

Отлагане на плана за действие

За да се ускори разпространението на термопомпите и да се стимулира местното производство, през април Европейската комисия започна обществена консултация, за да предостави информация за предстоящия си план за действие, който се очакваше да бъде публикуван преди края на годината. Според EHPA обаче планът е бил оттеглен от дневния ред на Комисията.

Потърсени по електронната поща, от Европейската комисия заявиха, че “подготвителната работа” все още продължава. “На този етап не можем да посочим точна дата, на която ще бъде представен планът за действие”, заяви говорител пред Euractiv.

На практика това означава, че планът за действие вероятно ще бъде отложен за периода след европейските избори през юни и назначаването на новата Европейска комисия – процес, който няма да бъде финализиран преди края на годината. “Отлагането на финализирането на този план за след изборите може да се определи само като грешка”, каза Новак.

Термопомпите се смятат за ключов фактор за декарбонизацията на сградния сектор, който е отговорен за 36% от общите емисии на парникови газове в ЕС.

“Около 50% от цялата енергия, консумирана в ЕС, се използва за отопление и охлаждане. Повече от 70% от отоплението и охлаждането все още се основава на изкопаеми горива, предимно природен газ. В жилищния сектор около 80 % от крайното потребление на енергия се използва за отопление на помещения и вода”, пише Комисията в собствената си покана за представяне на доказателства при стартирането на обществената консултация.

Според оценките на изпълнителната власт на ЕС при сегашните политики емисиите от транспорта и сградите ще бъдат намалени с 6,2 процентни пункта.

 

Източник: Renovate Europe Campaign