Изберете страница

В изпълнение на мисията си за гарантиране на качеството на изолациите в строителството и разширяване на диалога в бранша, Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) провежда кампания в подкрепа на изпълнителите на изолации.

На 18.10.2018 г. бе учреден Браншови регистър на изпълнители на изолационни работи (БРИИР) към БАИС.

Oсновни цели на БРИИР

Регистъра обединява усилията на фирмите – изпълнители на изолационни работи за постигането на следните основни цели.

Повишаване на качеството на крайния продукт;

Легитимиране на фирмите, работещи качествено и спазващи правилата;

Установяването и спазването на коректни взаимоотношения между участниците за създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на изолационни работи;

Създаване на система за повишаване на качеството на работната ръка в бранша, чрез обучение и създаване на адекватна система от квалификационни степени;

Създаване на общи правила и стандарти за изпълнение на изолационните работи;

Подпомагане на участниците в контактите им с финансовите институции, застрахователите, държавната администрация и с браншовите камари в областта на строителството и др.;

Осигуряване на информация и осъществяване на контакти със задгранични организации за изучаване и прилагане на опита им в работата;

Защита на общите интереси на бранша и участие в процесите на създаване и изменение на нормативната база, касаеща работата в областта на изолациите в строителството.

Принципи на БРИИР

Доброволност;

Професионализъм;

Колегиалност, уважение, взаимопомощ;

Самоуправление;

Гаранция за клиентите;

Форма за регистрация

Ако желаете да се присъедините към Браншовия регистър на изпълнителите на изолационни работи, моля пишете ни.

    Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

      Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

        Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.