Изберете страница

В изпълнение на мисията си за гарантиране на качеството на изолациите в строителството и разширяване на диалога в бранша, Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) провежда кампания в подкрепа на изпълнителите на изолации.

Към БАИС е учреден Браншови регистър на изпълнители на изолационни работи (БРИИР).

Регистъра обединява усилията на фирмите – изпълнители за постигане на основните си цели.

Oсновни цели на БРИИР
 • Повишаване на качеството на крайния продукт;
 • Легитимиране на фирмите, работещи качествено и спазващи правилата;
 • Установяването и спазването на коректни взаимоотношения между участниците за създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на изолационни работи;
 • Създаване на система за повишаване на качеството на работната ръка в бранша, чрез обучение и създаване на адекватна система от квалификационни степени;
 • Създаване на общи правила и стандарти за изпълнение на изолационните работи;
 • Подпомагане на участниците в контактите им с финансовите институции, застрахователите, държавната администрация и с браншовите камари в областта на строителството и др.;
 • Осигуряване на информация и осъществяване на контакти със задгранични организации за изучаване и прилагане на опита им в работата;
 • Защита на общите интереси на бранша и участие в процесите на създаване и изменение на нормативната база, касаеща работата в областта на изолациите в строителството.
Принципи на БРИИР:
 • Доброволност;
 • Професионализъм;
 • Колегиалност, уважение, взаимопомощ;
 • Самоуправление;
 • Гаранция за клиентите.

Вписването в регистъра е доброволно и достъпно за фирмите-изпълнители на изолационни работи, които отговарят на критериите за вписване.

Повече информация за критериите и правилата за организация на регистъра може да намерите ТУК.

 

Източник: БАИС