Изберете страница

През юни картелните органи одобриха придобиването на Sakret GmbH и Diessner GmbH & Co. KG от Baumit. Кои са причините за подобни сливания?

Индустрията е изправена пред големи предизвикателства – от текущото увеличение на цените до недостига на квалифицирани работници.

Гъстата дистрибуторска мрежа и висококачествената продуктова гама за ефективност на строителната площадка са по-важни от всякога. И в двете отношения Баумит печели от сътрудничеството със Сакрет и Дизнер. Увеличава се наличността на стоките, намаляват се транспортните разстояния и се укрепва програмата, особено в областта на обновяването на бетон, подовите настилки и плочките, но също така и в областта на боите и пастообразните мазилки.

Освен размяната на продукти, трите компании влизат в синергия, при която полученият ефект е по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. Започнаха работа интеграционни екипи с участници от всички компании. Първо, те трябва да изготвят преглед на процесите в най-важните области на компанията. Впоследствие ще определят приоритетите на дейностите, които ще бъдат обединени.

Запазване на марките

Съществува общо разбиране относно продължаването на дейността на двете придобити марки. Sakret и Diessner трябва да запазят позициите си на пазара. Например, клиентите трябва да бъдат обслужвани от обичайните лица за контакт. Тук всички заинтересовани страни виждат възможност за съвместно разширяване на пазарните дялове.

 

Източник: Izolacii.eu