Изберете страница

София, 27.10.2017 г. Днес, в Министерство на икономиката на официална церемония управителят на Баумит България Николай Бъчваров получи от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов сертификат за “Инвеститор “Клас А”.

На церемонията по връчването присъства и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. Сертификатът е във връзка с инвестиционното намерение на Баумит България да изгради втори завод за сухи строителни смеси в гр. Ямбол, който е аналогичен на първия в гр. Елин Пелин. Благодарение на този сертификат се очаква да се ускорят административните процедури по реализацията на проекта, да се предостави индивидуално административно обслужване и финансова подкрепа на инвестицията от страна на държавата, като се подпомогне изграждането на публичната инфраструктура до терена на завода.

Инвестицията на Баумит България е в размер на 15,760 млн. лв. Капацитетът на бъдещия завод за сухи смеси ще бъде 150 000 тона, като новото производствено предприятие ще създаде 22 работни места. До момента Баумит България осигурява работа на 100 лица и е лидер на българския пазар в производството на сухи строителни смеси и топлоизолационни системи.

Управителят на Баумит България ЕООД Николай Бъчваров получава от заместник -министъра на икономиката Лъчезар Борисов сертификат за “Инвеститор “Клас А”.

На снимката (от ляво надясно): Николай Бъчваров – управител на Баумит България ЕООД, Валентина Александрова – координатор на проекта от БАИ, Стамен Янев – изпълнителен директор на БАИ, Ивелина Мандева – финансов директор на Баумит България.