Изберете страница

Публикувано на 24.01.2018 г.

В съвременното общество цената на ръчния труд все повече нараства. Ето защо, стремежът е много от ръчните операции да се заменят с механизирани. Това води до поевтиняването им и същевременно до ускоряване на процеса на изпълнение. В областта на строителството, обаче, използването на механизация не винаги е възможно или удачно

Баумакол ФлексСпийд - бързото лепило

От друга страна, строителните материали съдържат свързващи вещества, които обикновено се нуждаят от сравнително дълги технологични времена за набиране на якост и за съхнене. Това води до удължаване на времето за изпълнение на строителните обекти.

По тези причини, развойните лаборатории са се насочили към създаването на продукти, които изискват по-късо време за набиране на якост и изсъхване до определени нива, така че да позволяват по-ранна последваща обработка на вложените строителни материали и оттам до по-къси срокове за изграждане на строителните обекти. Такива продукти са известни още като „бързи” или „бързосвързващи” продукти.

През последната година такива „бързи” продукти се разработват и навлизат в продуктовата гама и на Баумит България. С това ние целим да подпомогнем строителите, когато сроковете за изпълнение са скъсени от обстоятелствата, когато определени предходни етапи на работа са били забавени или когато наближава зимният сезон и строителните дейности трябва да бъдат приключени максимално бързо или да бъдат преустановени.

Продуктът Баумит Рапидо 1 бе вече представен от нас в предходните месеци. Тази бързосвързваща и бързосъхнеща замазка е готова за полагане на крайни покрития от паркет (изисква влажност на основата ≤ 2,0–2,5 %) или други, претенциозни по отношение влажността на основата продукти, само в рамките на 24 часа.

Сега сe спираме на друг бързосвързващ продукт от продуктовата ни гама, а именно – лепилото за керамични плочки Баумакол ФлексСпийд. Отличителна черта на това лепило е времето за набиране на първоначална якост, т.е. в размките на първите 6 часа след залепване на плочките якостта е > 0,5 N/mm2 .

Баумакол ФлексСпийд е заводски приготвено лепило на циментова основа. То е еластично, като отговаря на клас C2FТ S1 (съгл. стандарти БДС EN 12004 и EN 12002). Може да се използва както за керамични, така и за други видове плочки.

Баумакол ФлексСпийд - бързото лепило

За постигане на специфичните си свойства, то съдържа специален цимент и специални добавки.

Баумакол ФлексСпийд може да се използва за външно и вътрешно приложение, за стени и подове, за полагане на различни керамични покрития, включително за тъмни плочи, естествен камък, гранитогрес, при големи плочи (А>2500 cm2), при повишени термични и статични натоварвания. То е подходящо за дома и за обществени обекти, включително за тераси, басейни, фасади, за полагане на нови плочки върху стари такива, включително върху хидроизолация и върху подово отопление. Лепилото има особено важно приложение при ремонт на търговски пространства, които не допускат прекъсване на продажбите, например при:

* бърз ремонт в райони с висок трафик, които трябва да бъдат пуснати в експлоатация спешно, например
супермаркети, магазини, места за достъп в обществени сгради, места с пешеходен трафик;
* ремонт или бърз монтаж на плочки в индустриални площи, хладилни помещения или басейни;
* ремонт или ново строителство, които изискват бърз монтаж в жилища.

По отношение на приготвяне на пресния разтвор, Баумакол ФлексСпийд няма някакви особености в сравнение с повечето други лепила – сухата лепилна смес от торбата се прибавя към определеното за нея количество чиста вода (ок. 21– 22 %), сместа се разбърква с електрическа бъркалка в продължение на ок. 3 минути и след кратко време за зреене се пребърква още веднъж за кратко. Поради спецификата на лепилото готовата смес може да се използва в рамките на около 45 минути, като отвореното време е ограничено до 10–15 минути, а времето за корекция на залепените плочки е не повече от 5 минути. От друга страна, върху плочките може да се ходи след ок. 4–6 часа, фугирането може да започне още след 3-ия час, а пълно експлоатационно натоварване върху тях се допуска след само 24 часа.

Баумакол ФлексСпийд принадлежи към групата на т.нар. лепила за тънкослойно полагане. Това ще рече, че дебелината на лепилния слой не трябва да надхвърля границите от 5–6 мм. Това гарантира да се предотврати ефекта от видимо „свиване” на лепилото, вследствие процеса на съсъхване на циментовия разтвор. Важно е при използване на лепилото да се съблюдава изискването за спазване на създадените в основата дилатационни (разширителни фуги). Така крайното покритие (плочките) се предпазва от нерегламентирано напукване.

Лепилото се нанася на две стъпки. В първата стъпка върху основата се полага тънък контактен слой, а във втората – лепилото се изтегля с гребеновидна маламашка под ъгъл 45°–60° спрямо нея върху още пресния първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав, а евентуалният излишък се отстранява с помощта на мокра гъба. Контактната повърхност на лепилния състав за вътрешни помещения трябва да бъде минимум 65%, а при полагане навън – над 90%. За избягване на каверни в лепилния слой (особено при външно полагане) се препоръчва комбиниран метод за нанасяне на лепилото, чрез допълнително обмазване гърба на плочките с тънък слой лепило (1–2 мм), преди залепването им.

Лепилото е подходящо за използване при произволни минерални основи, включително и като крайно покритие, положено върху Баумит Рапидо 1, т.е. за постигане на максимално бързо завършване на ремонтните дейности, само в рамките на около 2 денонощия.

Важно: Да се спазват изискванията към влаганите строителни продукти, описани в техните технически карти!

Източник: „Баумит България“