Изберете страница

Публикувано на 22.02.2018 г.

БАИС учредява регистър на фирми - изпълнители на изолационни работи

В контекста на националната си кампания в подкрепа на апликаторите на изолации „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе на 20.02.2018 г. в сградата на УАСГ дискусионна среща на фирми, изпълнители на изолационни работи. В събитието взеха участие представителите на 17 фирми от цялата страна.

Срещата даде началото на обединението на апликаторските фирми в организация по примера на старите строителни гилдии и бе резултат от общите усилия на изпълнителния директор на БАИС инж. Йордан Николов, управителя на новоприетия член на БАИС „Бултермострой“ ЕООД инж. Петър Илиев и инж. Антон Николов, координатор на новосъздадения портал www.toploizolaciabg.com, предоставящ информация за апликатори на топлоизолации.

В приветствията си към участниците в срещата инж. Йордан Николов и инж. Петър Илиев акцентираха необходимостта новосформираната структура да включва само надлежно регистрирани фирми. Инж. Илиев подчерта, че обединението на апликатори ще разчита на опита и експертизата на БАИС.

БАИС учредява регистър на фирми - изпълнители на изолационни работи

Инж. Николов изтъкна, че в изпълнение на мисията си за гарантиране на качеството на изолациите в строителството и разширяване на диалога в бранша, БАИС ще подпомогне с вече изградените си добри позиции в сектора и с административен капацитет учредяването и бъдещата дейност на организацията, която ще бъде интегрирана като регистър в структурата на асоциацията.

В изказването си инж. Николов се спря на следните цели на създаването на организацията: да легитимира фирмите, работещи качествено и спазващи правилата; да гарантира пред инвеститори, главни изпълнители и консултанти надеждността, професионализма и почтеността на членовете; да защити адекватни ценови равнища на заплащане на апликационните работи; да подпомогне набирането и квалифицирането на кадри; да следи за спазване на договорените правила и да предлага санкции за нарушителите. Предвижда се една от основните функции на регистъра да бъде издаване на квалификационни степени на работниците на изпълнителските фирми по образеца на старите професионални гилдии. Идеята е правилата и критериите за квалификационните степени да се изработят от самите фирми, така че да се постигне консенсус и да се прилагат доброволно от всички.

БАИС учредява регистър на фирми - изпълнители на изолационни работи

Предложената концепция за регистъра бе одобрена от участниците в срещата, като те изразиха съгласие да се пристъпи към учредяването на обединение на изпълнителските фирми. Представителите на апликаторските фирми посочиха, че е важно концепцията за регистър да се реализира постепенно и да се обръща внимание на детайлите, както и да има ясни критерии за подбор на фирмите. Беше предложено да се започне от сертифицираните апликатори, които да гарантират високо качество.

Участниците в срещата избраха инициативен комитет в състав инж. Йордан Николов, инж. Петър Илиев, инж. Антон Николов и Александър Сербезов, който да изготви вътрешни документи на регистъра. Предвижда се учредителното събрание да се проведе юни 2018 г.

Участниците в срещата приеха следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ
На учредителната среща на фирмите, изпълняващи изолационни работи
20.02.2018

Ние, представителите на фирми, изпълняващи изолационни работи, като изразяваме общия си интерес за самоорганизиране и създаване на регистър в рамките на Българската асоциация за изолации в строителството декларираме, че създаваме този регистър със следните цели:

1. Да се идентифицират фирмите, спазващи нормативните изисквания в своята дейност.
2. Да се синхронизират квалификационните степени.
3. Да се уеднаквят качествените критерии за изпълнените работи.
4. Да се дават реални гаранции.
5. Да се избегнат практиките на нелоялна конкуренция.
6. Да се постигнат качествени показатели на извършваните работи, не по-ниски от тези в развитите страни.

Учредители:
„Бултермострой“ ЕООД
“Братя Георгиеви” ЕООД
„Изоматех Инженеринг“ ЕООД
„ПРОСТРОЙ ИЗО“ ЕООД
“АЙ ТИ БИ РУФ “ООД
„Ви Джи Еф Инженеринг“ ЕООД
„Русбулстрой“ ООД
„Аброс Билд“ ЕООД
„Чернев Консулт“ ЕООД
„БГ Изолация” ЕООД
„Вас Про“ ООД
„Перфект 2007“ ЕООД
„Марибор-строй“ ЕООД
„Изи Билд България” АД
„Екос Инженеринг“ ООД
„Ремстрой” ЕООД
„Троана“ ЕООД

Източник: БАИС