Изберете страница

От 23 до 26 май 2023 г. в Шаморин, словашки курорт на брега на река Дунав, близо до Братислава и Виена, се проведе четвъртото издание на форума C4E (Energy Efficiency in Eastern Europe), организиран от Кампанията Renovate Europe (REC), с подкрепата на националния партньор на REC за Словакия – „Сгради за бъдещето“, както и на много от представителите на европейската индустрия за строителни материали, подкрепящи кампанията.

„През годините форумът C4E се доказа като съществена част от изграждането на общността и споделянето на знания между страните от ЦИЕ за по-нататъшен тласък за повече действия в областта на енергийната ефективност в нашите страни“, каза Катарина Никодемова, директор на „Сгради за бъдещето“ Словакия.

Това беше и първото издание на C4E след отпадането на ограниченията, свързани с пандемията от КОВИД 19.

Във Форума като представител на БАИС участва инж. Йордан Николов – изп. директор, а от името на „Кнауф инсулейшън“  участва арх. Цветелена Младенова.

Активно участваха, включително и с презентации, представители на партньорски организации в „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) – „Ен Ефект“ и “Хабитат България“.

Форумът се проведе в обстановка на несигурност и волатилност на европейските енергийни пазари, породени от настоящата продължаваща война в Украйна.

Тази обстановка изисква от политиците от ЕС и най-вече от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да вземат важни решения за енергийната сигурност и цените на енергията.

Ключово действие за намаляване на зависимостта ни от вноса на руски изкопаеми горива е насърчаването на мерките за енергийно обновяване, за да се редуцира разхищението на енергия в сградите.

Форумът се проведе в момента, когато измененията на Директивата за енергийна ефективност (EED) и Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD), навлизат във фазата на тристранни разговори и дискусии, които се провеждат в Европейския парламент.

Едно от заключенията на форума бе, че за съжаление, остава усещането, че ЕС работи за подобряване на своята енергийна сигурност, като се съсредоточава върху проблемите на доставките. Призивът, който бе отправен от форума бе, че трябва да се обърне повече внимание на енергийното обновяване като устойчив вариант за справяне с криза на енергийната сигурност. В крайна сметка най-безопасната, чиста и евтина енергия е тази, която не използваме.

В продължение на два дни и половина, в пленарни сесии и в секциите се споделяше опит и се търсеха решения за ускоряване на процеса на ЕЕ обновяване на сградния фонд в Европа.

Основните проблеми, които бяха обсъждани в рамките на форума бяха:
  • Финансирането на мащабното и дълбоко ЕЕ обновяване;
  • Нормативните условия за плавното и ускорително протичане на процеса;
  • Решаването на проблемите с участието в процеса на обновяване на обитателите в социален риск;
  • Количеството и качеството на работната сила, която трябва да изпълни работите по ЕЕ обновяване на сградите;
  • Липсата на активна комуникационна кампания и недостатъчна техническа помощ към собствениците на сгради;

В рамките на форума се състоя и награждаването на номинираните от различните национални партньори „шампиони на обновяването“ – представители на държавната администрация на страните-членки на ЕС, които в най-голяма степен подкрепят и работят за ускоряване и задълбочаване на ЕЕ обновяване на сградния фонд.

Церемонията се състоя в старинен средновековен замък – паметник на културата – недалече от Братислава.

 От страна на България по предложение на „Да обновим България“ бе номиниран изп. директор на АУЕР – инж. Ивайло Алексиев – за приноса му при разработване на „Дългосрочна стратегия за обновяване на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.“ , както и за активната работа за популяризиране на ЕЕ обновяване.

След дълго заседание на комисията за „шампион на обновяването“ бе обявен г-н Ян Криж – зам министър на околната среда на Чехия

На заключителната пленарна сесия на 25.05.2023 г.  бе направено обобщение на резултатите от презентациите и дискусиите и бяха определени бъдещите действия на Renovate Europe за ускоряване  и задълбочаване на ЕЕ обновяване на сградния фонд в ЕС, за достигане на стратегическите цели за постигане на енергийна сигурност климатичен неутралитет на ЕС до 2050 г.

 

Източник: БАИС