Изберете страница

Публикувано на 30.03.2018 г.

БАИС отчете висок интерес към явлението „топлинни мостове“ по време на семинар

На 29.03.2018 г. „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе семинар на тема „Топлинни мостове – същност, проблеми, практически решения“. Събитието се осъществи в партньорство със „Съюза на архитектите в България“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и с финансовата подкрепа на: „Баумит България“ ЕООД, „Фибран България“ АД, „Хидромат“ ООД и „Изомат Интернешънал“ ЕООД.

Обучението предизвика голям интерес в строителния бранш, като в него взеха участие 32 представители на инвестиционния процес, сред които архитекти, проектанти, строители, надзорници и експерти от МРРБ и общинската администрация.

БАИС отчете висок интерес към явлението „топлинни мостове“ по време на семинар
БАИС отчете висок интерес към явлението „топлинни мостове“ по време на семинар

Първата част на семинара бе представена от д-р инж. арх. Петар Николовски от Р. Македония, един от водещите експерти по топлинни мостове и енергийна ефективност в международен план. Д-р Николовски разгледа анатомията и класификацията на топлинните мостове, спря се на стандарти и нормативи, както и на методи за оценка. Основен акцент в презентацията му бе поставен върху влиянието на топлинните мостове върху енергийната ефективност на сградите, като изводите бяха подкрепени с конкретни примери. Д-р Николовски завърши с най-често срещаните детайли на топлинни мостове в строителната традиция на Балканите и в България.

БАИС отчете висок интерес към явлението „топлинни мостове“ по време на семинар
БАИС отчете висок интерес към явлението „топлинни мостове“ по време на семинар

Практическите решения при топлинни мостове бяха засегнати във втората част на семинара от проф. Пламен Чобанов, преподавател в УАСГ по дисциплините Строителни материали и Строителни изолации. Проф. Чобанов анализира в дълбочина следните въпроси: енергиен баланс на сградата, проектен коефициент на топлопроводимост, оптимална дебелина на топлоизолацията, оптимален размер на топлоизолацията на топлинните мостове и ETICS ефективност при частично саниране.

Участниците в обучението изразиха висока удовлетвореност от организацията на семинара и от ефективността на представената информация, като подчертаха, че придобитите знания ще са им полезни в работата им. Те препоръчаха в бъдещи обучения на БАИС да се разгледат темите: енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, характеристики на различни видове топлоизолация, строителни промени в Европа, както и промени в ЗУТ.
Източник: БАИС