Изберете страница

На 15 и 16 октомври в Интерпред СТЦ се проведе за 14 поредна година международната конференция “Фасилити мениджмънт: Реализация в България”.

В продължение на два дена на едно място се събраха български и европейски експерти в областта на фасилити мениджмънта. Над 130 професионалисти обсъдиха добри практики от дейността си, узнаха най-новите технологични решения в управлението и поддръжката на сгради.

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) бе партньор на събитието.

При откриването на конференцията новоизбраният Президент на EuroFM Горан Миланов отбеляза, че българските фасилити мениджмънт компании са научили много от своите западноевропейски партньори. Но те не трябва да губят темпото на подобряване. Причината е, че някои други държави от нашия регион са започнали внедряването на съвременни практики по-късно от нас, а вече ни достигат.

Инж. Васил Манолов от Ксела България, като представител на БАИС, изнесе презентация на тема: „Последните изменения в нормативните изисквания към противопожарната защита на фасади и покриви“, част от панела: Технически решения и устойчиво развитие. В нея бяха разгледани измененията в Измененията в „Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“, приети на 31.07.2018.

Темата се оказа особено актуална и предизвика оживена дискусия. Основна част от дейността на фасилити мениджърите е осигуряване на безопасността на сградата и мерките за осигуряване на противопожарна защита предизвикаха интерес.

В панела: Управление на жилищни проекти, по покана на БАИС, се включи Весела Звезданова – юрист Дирекция „Жилищни политики“ към МРРБ. Тя разгледа темата: “Жилищни политики и стратегии”. Най-голям интерес сред участниците в конференцията предизвикаха предстоящите промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Бяха направени много предложения за промени в него. Г-жа Звезданова прикани присъстващите да са активни и при общественото обсъждане, за да се получи работещ закон.

На въпрос за продължаване на Програмата за саниране на жилищата, представителя на МРРБ отговори, че все още няма яснота как ще продължи тя. При всички положения, следващият етап ще бъде с участие на собствениците.

През двата дни основните акценти на конференцията бяха свързани с всички дейности от сферата на фасилити мениджмънта:

  • Пазари, услуги, градска среда и партньорство с публичния сектор;
  • Дигитализация и нови технологии;
  • Технически решения и устойчиво развитие;
  • Работна среда ;
  • Управление на бизнес процеси;
  • Управление на жилищни имоти.

И тази година конференцията допринесе за увеличаване на познанията за фасилити мениджмънта. Представи интересни и добри практики от български и европейски компании.

Източник: БАИС