Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) представя книгата на д-р инж. арх. Петар Николовски “Строителна физика, основа на енергийната ефективност на сградите​” 

Събитието ще се състои на 26 май 2022 г. от 10:30 ч. (с регистрация от 10:00 ч.) в заседателна зала на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ – гр. София, бул. “Хр. Смирненски” № 1  /вход откъм бул. “Драган Цанков”/.

Организира се с любезното съдействие на КИИП.

Кратко представяне ще направят: маг. инж. арх. Кристинка Радевски, проф. д-р. инж. Димитър Назърски, УАСГ, доц. д-р инж. Румяна Захариева, УАСГ, инж. Бойко Пенев, Ксела България.

Д-р инж. арх. Петар Николовски ще изнесе презентация върху съдържанието.

В книгата се разглежда актуалната тема за енергийната ефективност на сградите. Авторът се фокусира върху главните точки за пестене на енергия в многофамилни жилищни сгради, еднофамилни, обществени и други вид сгради. Книгата е много полезна, тъй като проблемът за енергийната ефективност е особено актуален. От една страна, във връзка с нарастването на цената на наличните енергийни ресурси (изкопаеми горива, нефт, газ), а от друга страна, във връзка с намаляването на емисиите на въглероден диоксид в глобален аспект , в контекста на глобалното затопляне.

Изданието е събрало в себе си дългогодишния опит на автора при работа с топлоизолационни системи и  обхваща темите:

  • Пренос на топлина
  • Топлинни мостове
  • Иновативни материали и топлоизолационни системи
  • Дифузия на водни пари
  • Възобновяеми енергийни източници
  • Примери – 20 различни примера с практически изчисления

Д-р инж. арх. Петар Николовски е гост-преподавател на Факултетите по архитектура при университетите МИТ и ФОН в гр. Скопие. Автор е на поредица от статии и десет книги в областта на енергийната ефективност в строителството, посветени на: строителната физика (в т.ч. учебник по Строителна физика за студенти по архитектура); практическото приложение на стандартите ISO и EN, свързани с енергийните характеристики на сградите; проектирането на нискоенергийни и пасивни сгради; използването на слънчевата енергия; топлинните мостове в сградната обвивка (в т.ч. и Каталог на топлинните мостове). Той е един от тримата автори на македонския “Правилник за енергийни характеристики на сградите“.

Входът е свободен след предварителна регистрация.

Ако желаете да участвате, моля регистрирайте се чрез електронната форма тук.

Представянето на книгата се осъществява с финансовата подкрепа на:

 

 

 

 

Източник: БАИС