Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) представя книгата на д-р инж. арх. Петар Николовски “Външни Комбинирани Топлоизолационни Системи (Etics)” 

 

Събитието ще се състои на 7 ноември 2019 г. от 10.00 ч. (с регистрация от 9.30 ч.) в заседателна зала на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ – гр. София, бул. “Хр. Смирненски” № 1  /вход откъм бул. Драган Цанков/.

Организира се с любезното съдействие на КИИП.

Кратко представяне ще направят: проф. д-р. инж. Димитър Назърски, УАСГ, проф. д-р. инж. Пламен Чобанов, УАСГ,  доц. д-р арх. Стоянка Иванова, инж. Бойко Пенев, Ксела България.

Д-р инж. арх. Петар Николовски ще изнесе презентация върху съдържанието.

В книгата се разглежда актуалната тема за енергийната ефективност. Кое гарантира постигането й, дълготрайност и добра визия на фасадата, както и комфорт на обитаване? Правилният избор на система, качеството на продуктите, които са част от системата, както и качеството на изпълнението, при спазване на всички инструкции относно последователността на дейностите по изграждане на системата.

Изданието е събрало в себе си дългогодишния опит на автора при работа с комбинирани външни топлоизолационни системи и  обхваща темите:

  • Общо за ETICS;
  • Видове системи за външна топлоизолация на фасадни стени;
  • ETICS с топлоизолационен слой от пенополистирен;
  • Устойчивост на ETICS при пожарно въздействие;
  • Топлинни мостове;
  • Икономически аспекти на мерките за подобряване на енергийната ефективност на сгради.

Д-р инж. арх. Петар Николовски е гост-преподавател на Факултетите по архитектура при университетите МИТ и ФОН в гр. Скопие. Автор е на поредица от статии и десет книги в областта на енергийната ефективност в строителството, посветени на: строителната физика (в т.ч. учебник по Строителна физика за студенти по архитектура); практическото приложение на стандартите ISO и EN, свързани с енергийните характеристики на сградите; проектирането на нискоенергийни и пасивни сгради; използването на слънчевата енергия; топлинните мостове в сградната обвивка (в т.ч. и Каталог на топлинните мостове). Той е един от тримата автори на македонския “Правилник за енергийни характеристики на сградите“.

Входът е свободен след предварителна регистрация.

Ако желаете да участвате, моля регистрирайте се чрез електронната форма тук.

 

Източник: БАИС