Изберете страница

Публикувано на 14.05.2018 г.

БАИС с успешен обучителен курс по „Мениджмънт на подизпълнителската фирма“

В контекста на кампанията си за подпомагане на изпълнителите на изолационни работи на 10.05.2018 г. „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе обучителен курс по „Мениджмънт на подизпълнителската фирма“. Обучението се състоя в партньорство с „Университета по архитектура, строителство и геодезия“ (УАСГ) и с финансовата подкрепа на „Изола-Петров“ ЕООД, „Ксела България“ ЕООД и „Хидромат“ ООД.

В курса взеха участие представители на 10 фирми, опериращи в областта на полагането на изолации. Като лектори се включиха преподавателите от катедра „Организация и икономика на строителството“ при УАСГ гл. ас. д-р инж. Ангел Геренски и доц. д-р инж. Жулиета Манчева, както и адв. Станислав Иванов от адвокатско дружество „Иванов и Нешев“.

БАИС с успешен обучителен курс по „Мениджмънт на подизпълнителската фирма“
БАИС с успешен обучителен курс по „Мениджмънт на подизпълнителската фирма“

По време на обучението беше обърнато внимание на изготвянето на количествено-стойностна сметка и оферта, на разработването на документация по време на строителството, както и на планирането на работна ръка, календарното планиране и съставянето на линеен график. Юридическите аспекти от управлението на подизпълнителската фирма бяха засегнати от адв. Иванов, който представи основните принципи при подписването на договор за изработка и често срещаните практически проблеми. Участниците в обучението бяха запознати и с планирането на финансови потоци, рискове по време на строителство и с процедури при застраховане.

Представителите на изпълнителските фирми изразиха високата си удовлетвореност от проведеното обучение. Календарното планиране, изработката на договори и планирането на финансови потоци бяха определени като теми, които ще намерят най-голямо приложение в ежедневната дейност на участниците в обучението. Присъстващите препоръчаха БАИС в бъдеще да организира задълбочени обучения по всички засегнати теми, както и в направленията: стратегии за развитие на подизпълнителската фирма и нелоялна конкуренция.

Успешно преминалите обучението ще получат удостоверения от Центъра за електронно и следдипломно обучение при УАСГ.

Източник: БАИС