Изберете страница

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) организира кръгла маса на тема „ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАСАДНИ ИЗОЛАЦИИ“. Събитието ще се състои на 22.11.2017 г. в пресклуба на БТА, София от 14.00 до 17.00 ч.

Дискусията ще се фокусира върху следната проблематика:

 • Най-новите предизвикателства пред пожарната безопасност в Европейския Съюз
 • Европейски правила за пожарна безопасност на фасади на сгради
 • Предложения за изменения в Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за
  осигуряване на безопасност при пожар. Мерки за контрол и приемане на изпълнението на фасадни
  изолации.
 • Изолационни материали – показатели по реакция на огън и провеждани тестове: позиция на български производители
 • В събитието са поканени да вземат участие със становище представители на заинтересованите страни: „Министерство на регионалното развитие и благоустройство“ /МРРБ/, ГД „Надзор на пазара“ към „Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Дирекция за национален строителен контрол“, „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ /КИИП/, „Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти“ /БААИК/, „Национално сдружение на общините в Република България“ /НСОРБ/, „Камара на строителите в България“ /КСБ/, „Камара на архитектите в България“ /КАБ/, „Съюз на архитектите в България“ /САБ/, „Сдружение български врати, прозорци и фасади“ и „Асоциация за фасаден инженеринг“.

  В кръглата маса с презентации ще се включат и експерти от организацията Fire Safe Europe, обединение на специалисти по пожарна безопасност пожарникари, международни компании и европейски асоциации с обща мисия – пожарната безопасност на сградите да стане приоритет на Европейския съюз.

  Събитието е отворено за медии.

  Източник: БАИС