Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камарата на строителите в България (КСБ), организират обучителен семинари, свързани с новото Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес.

Семинарите ще се проведат на 27.09. в Монтана и 29.09. във Велико Търново.

Можете да заявите участие като попълните следната електронна форма.

Обучението цели да запознае участниците в инвестиционния процес с нормативната база в областта на хидроизолациите и актуални изменения. По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

  • Хидроизолационни системи на подземни части на сгради и мостови съоръжения
  • Хидроизолационни системи на плоски покриви
  • Зелени покриви, покриви-паркинги и мокри помещения в сгради
  • Хидроизолационни системи на скатни/наклонени покриви

Източник: БАИС