Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камарата на строителите в България (КСБ), организират обучителен семинар, свързан с новото Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес.

Семинарът ще се проведе на 10.11. в  гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6 – КСБ, ет.1, зала 1.5 и онлайн посредством платформа Microsoft Teams

Можете да заявите участие като попълните следната електронна форма.

Обучението цели да запознае участниците в инвестиционния процес с нормативната база в областта на хидроизолациите и актуални изменения. По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

  • Хидроизолационни системи на подземни части на сгради и мостови съоръжения
  • Хидроизолационни системи на плоски покриви
  • Зелени покриви, покриви-паркинги и мокри помещения в сгради
  • Хидроизолационни системи на скатни/наклонени покриви

 

Източник: БАИС