Изберете страница

Имаме удоволствието да ви съобщим за успешното завършване на първото обучение на тема: Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес, с подкрепата на Камара на архитектите (КАБ) – Регионална Колегия София-град.

Ръководството е част от серия специализирани издания на  Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Този обучителен курс предостави ценни знания за новите тенденции и техники в проектирането на топлоизолационни системи на сгради. Уверени сме, че участниците ще прилагат успешно тези принципи в професионалната си практика.

Лекторите: арх. Цветелена Младенова, арх. Мартина Тонева от Кнауф Инсуейшън, инж. Стоян Петков от Фибран България, д-р инж. Красимир Делов от Баумит България и инж. Йордан Николов от БАИС запознаха присъстващите с нормативната база и актуалните изменения в областта на топлоизолациите. 

Презентирано беше ръководството и неговата употреба в процеса на проектиране и контрол на работите по изпълнение на топлоизолационните системи. Представени бяха ключови модели за успешното прилагане на знанията и практиките в сферата на строителството.

Разгледани бяха темите:

– Проектиране на топлоизолационни системи;

-Топлоизолационни системи (ТИС) за надземни части на сгради (без покриви);

-Топлоизолационни системи (ТИС) при покриви;

-Топлоизолационни системи (ТИС) за подземни части на сгради;

-Топлоизолационни системи (ТИС) при специални помещения.

Бихме искали да изразим нашата благодарност на всички лектори и участници за тяхното активно участие и ангажираност за успеха на това събитие.

Очакваме с нетърпение да продължим усилията си за насърчаване на най-добрите практики и иновациите в областта на изолациите в строителството.

Имаме удоволстието да ви информираме за второто обучение за представяне на  “Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради”, организирано от Българска асоциация за изолации в строителството с любезното съдействие на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – РК Пловдив,

Събитието ще се проведе на 23 април 2024 г., от 13:00 часа, в гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, бул. “Освобождение” № 32, ет. 4, зала на КИИП. Регистрирайте се и се присъединете към нас за да узнаете добрите практики в областта на топлоизолационните системи на сгради. 

Източник: БАИС