Изберете страница

С обучителен семинар в град София на 29 октомври 2019 г. приключи серията от обучения на тема: “Почти нулево-енергийни сгради. Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“”, организиран от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект през настоящата година. Семинарите се състояха в градовете София (28 март), Пловдив (14 юни) и София (29 октомври).

Обученията се осъществиха с любезното съдействие на партньорите на БАИС – “Камара на строителите в България“ /КСБ/ и  и с финансовата подкрепа на членовете на БАИС: „Ксела България“ ЕООД, „Судал“ ЕООД, „Бултермострой“ ЕООД, „Кнауф България“ ЕООД, „Хидромат“ ООД, “Хенкел България” ЕООД, „Аустротерм България“ ЕООД, „Марисан и Колев“ АД, “Рьофикс” ЕООД и „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД.

В семинарите се включиха над 60 участника в строителния процес: строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи, представители на общини, архитекти, проектанти и технически ръководители. По време на курса бяха разгледани новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г. Бяха представени нови материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти. Презентираха се новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.

Програмата бе изготвена и се проведе от името на БАИС и международния проект Fit-to-NZEB (“Новаторски обучителни схеми за обновяване до стандарт Почти нулево-енергийна сграда”), който се осъществява с участието на УАСГ и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект в 7 европейски държави.

Във формите за обратна връзка участниците изразиха удовлетвореност от проведените обучения, оцениха високо полезността на предоставената информация в практиката им. Лекторите и залите, в които се проведоха обученията получиха отлични оценки от присъстващите.

Като най-интересни застъпени теми и проблеми бяха посочени: Пътят към почти нулево-енергийната сграда (ПНЕС); Европейска и национална политика за енергийна ефективност в сградите; Основни принципи на ПНЕС; Топлинна изолация в сградите; Видове топлинни мостове и щетите от тях; Въздушни течове – основни принципи; Материали и изделия за вътрешна топлоизолация; Икономическа ефективност; Сградна обвивка: топлоизолация, топлинни мостове, високоефективни прозорци; Поетапно сградно обновяване (стъпка по стъпка); Оптимални слънчеви печалби; Обновяване на сгради – паметници на културата; Комфорт, здраве и безопасност, вкл. качество на въздуха, летен комфорт; Въздухоплътност, влаго- и паропреминаване, ветроустойчивост; ВЕИ при сградно обновяване. Съхранение на енергия; Софтуерни инструменти за планиране и проектиране. По същите теми би било добре да има и допълнителни практически обучения е мнението на анкетираните.

Всички участници биха се включили в допълнителни курсове, като най-голям интерес за тях представляват курсове по следните теми: „Енергийно ефективно сградно обновяване“; „Сертифициран проектант на пасивни сгради“; „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“; „Технически решения за врати и прозорци в пасивната и почти нулево енергийната сграда“.

Участниците в обученията получиха сертификати за валидиране на умения, придобити на работното място.

Източник: БАИС