Изберете страница

На 02 ноември 2017 г., в град София „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе първото от серия обучения по Енергийна ефективност. Тема на курса беше: „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес.“

Обучението се осъществи с любезното съдействие на партньорите на БАИС „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ /КИИП/ и с финансовата подкрепа на: „Баумит България“ ЕООД, „Изола-Петров“ ЕООД, “Ксела България” ЕООД, „Технопанел“ ЕАД, ТП „Урса“, „Фибран България“ АД и „Хидромат“ ООД.

БАИС изразява специалните си благодарности към лекторите проф. Димитър Назърски, инж. Бойко Пенев и инж. Васил Манолов.

Участниците в обучението (архитекти, проектанти и представители на строителни фирми, строителен надзор, ПБЗН и общинска администрация) дадоха висока оценка на приложимостта на представената информация. Като най-интересни теми и проблеми, които могат да бъдат приложени в практиката бяха посочени: технологии за полагане на топло и хидроизолации, разясняване на детайлите за фасадни топлоизолации, изисквания за противопожарна защита и др.

Г-жа Мария Кухтева получава плакет на БАИС
Г-жа Мария Кухтева получава плакет на БАИС
Г-жа Мария Кухтева получава плакет на БАИС

БАИС продължава с обученията по енергийна ефективност на 09 ноември 2017 г. в град Пловдив и на 16 ноември 2017 г. в град Бургас.

Регистрация за обучението в Бургас все още може да направите тук.

Източник: БАИС