Изберете страница

Третото издание на ФОРУМ РЕАЛ – форум за недвижими имоти, строителство, иновации и инвестиции в сектора – се проведе изцяло виртуално на 3-4 ноември 2021г., а Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) бе партньор на събитието с още над 30 институции.

Двудневната конферентна програма беше посетена от над 35 000 посетители, които наблюдаваха над 150 от лидерите на индустрията, като лектори и участници в панелните дискусии. В рамките на 2 дни, посетителите успяха да чуят над 40 различни дискусии на актуални теми:

 • Ставаме ли свидетели на нов бум в жилищното строителство?
 • Кои са основните икономически фактори, които влияят върху строителния пазар?
 • Как ще се намери баланс между качество и цена при високите цени на строителни материали?
 • Офис площите: възстановява ли се пазарът?
 • Какви са новите предизвикателства при строителството на жилища?
 • Има ли засилен интерес към строеж на логистични сгради?
 • Бъдещето на търговските площи и възходът на ритейл парковете?
 • Технологични сгради: новите технологии създават бъдещото поколение сгради. Как иновациите променят ежедневието ни?

По време на официалното откриване д-р Пламен Русев, основател на Националния Регистър за Строителство и Реконструкция в България сподели някои важни цифри за индустрията.

Стартиралото строителство в България през първите десет месеца на 2021 г. е 5 793 844 кв. м или ръст от 22,57% спрямо същия период на 2020 година. Жилищните площи, които са започнати достигат до 4 084 650 m2 или с 48,86% повече от януари-октомври 2020.

Събитието се проведе в две виртуални зали – Зала „Форум“ и Зала „Работни срещи“.

БАИС организира работна среща на тема: Пътна карта за мащабно енергийно ефективно обновяване на сградния фонд в България.

В дискусията се включиха арх. Здравко Генчев, председател на УС на ЕнЕфект. Ася Добруджалиева мениджър проекти в Habitat for Humanity Bulgaria и Иван Велков председател на БГФМА.

Инж. Йордан Николов откри срещата. Той сподели, че Националната програма за енергийно обновяване на многофамилни жилища и сгради в България е положителен пример и мащабен пилотен проект, който доказа на българската общественост ползите от енергийно ефективното обновяване. Разбира се, има нужда от промени, за да се изпълнят всички цели от Дългосрочната национална стратегия за  подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Пътната карта, която се разгледа по време на дискусията изведе някои от основните пречки по пътя ни към енергийно ефективното обновяване:
 • Липсват надеждни данни за реалното състояние на сградния фонд. Много сгради са обновени от собствениците, без да е информиран никой.
 • Създадени очаквания за продължаване на 100 % безвъзмездна финансова помощ за обновяване.
 • Липса на критерии за подбор на проектите, предмет на подпомагане (по състояние на енергийната ефективност (ЕЕ), по социално състояние, по организационна готовност).
 • Липса на професионален мениджмънт. Не повече от 5-10% от жилищните сгради разполагат с такива кадри.
 • Липса на нормативна база за въвеждане на фигурата на мениджъра ЕЕ обновяване, които да обслужват ЕС на „едно гише“.
 • Няма система от данъчни стимули и санкции за стимулиране на ЕЕ обновяване.
 • Липса на нормативна база за контрол и оценка на изпълнението на мерките.
 • Липса на система за оценка на реалния ефект от ЕЕ обновяване, обследването не е достатъчно надеждно
Целите, които сме си поставили до 2050 г:
 • Постигане на клас В и клас А на съществуващите сгради чрез „дълбоко“ обновяване, а за новоизграждащите се сгради постигане на стандарта на близко до нулево потребление на енергия.
 • Да се включат множество източници на финансиране.
 • Да се раздели социалната политика от политиката на обновяване на сградния фонд. Промяна от 100% финансиране към съучастие от страна на собствениците на жилищата. Грантовото финансиране да е възможно само за крайно нуждаещите се и социално слаби хора, както е в много страни в Европа. Изграждане на система за подпомагане на уязвимите общности.
 • Промяна в статута на сдруженията на етажната собственост, за да могат да получават финансиране.
 • Промени в данъчните закони. Данъчните разпоредби и данъците върху сградите да стимулират енергийното обновяване, респективно да санкционират отказа от такова.
 • Създаване на система за оценка на реалния ефект от обновяването, чрез мониторинга на разходите за енергия в реално време.
 • Дигитална система за състоянието на сградния фонд за улесняване на проектирането на ЕЕ обновяване. Да се ускори въвеждането на цифровите сградни дневници за да има реална информация за състоянието на сградния фонд.

Ако трябва да обобщим финалните думи на всеки от участниците в работната среща, биха звучали по следния начин: „Припознайте проблема за обновяването като свой собствен проблем. В противен случай няма да постигнем желаното качество. Всички печелим от енергийното обновяване на сградите. Печелят хората, които живеят в тях и собствениците. Печели бизнесът, защото това е работна ръка и всички ние, защото това са по-малко разходи за нашето здраве. Обновяването ще намали енергийната зависимост на страната. Ще ликвидира до голяма степен енергийната бедност и ще повиши социалния, здравния и икономическия статус на всички нас.“

Запис на срещата може да видите тук.

Малко по-късно през деня, в зала „Форум“ се проведе дискусионен панел на тема: Влиянието на сградната енергийна ефективност върху цената на имотите, модератор на който бе инж. Йордан Николов.

Участие взеха и Радослав Кошков генерален мениджър на Schneider Electric, инж. Димитър Начев председател на Съюза на строителните инженери в България и Иван Армянов управител търговски отдел на Тангра – АВ.

В началото на срещата се разгледаха някои от точките в  Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Независимо от това, че е определена като не много амбициозна – тя очертава пътя за осъществяване на обновяването на сградите до 2050г. Една от целите на стратегията е до 2050г. 45% от сградния фонд да бъде обновен. Като от тези 45% да има 60% обновяване на жилищни сгради и 17% на нежилищни.

Един от проблемите на програмата е, че липсва обвързаност с финансов ресурс. Разчита се предимно на обществен ресурс, а той е крайно недостатъчен. Липсата на информация за реалното състояние на сградния фонд също е основен проблем.

Постави се акцент и върху оперативните разходи или какво ще се случва след въвеждане в експлоатация на сградата. Това е част от програмата, която не е точно и ясно засегната, и има нужда от оптимизиране. На този етап ефективността на мерките по енергийна ефективност се определя от обследването, което води до субективност. В момента няма система за обективна оценка на реалните икономии, които едно енергийно обновяване на сградата ще осигури. От друга страна има тенденция сградите, които са преминали под някаква форма на енергийно ефективно обновяване да държат по-високи цени на пазара за жилищни имоти.

По време на дискусията се разгледа и въпросът кои са основните дейности за постигане на ЕЕ и комфорт на обитаване. На първо място има енергоспестяващи мерки, които са от една страна мерки по конструкцията на сградата и мерки по сградните инсталации. Тези мерки трябва да вървят успоредно и не трябва едните да изключват другите. Съществуват мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници и пасивни мерки по разположението на сградата, процент остъкляване и др. Важно е, когато говорим за ЕЕ на една сграда да гледаме по глобален и комплексен начин. Всеки елемент е от значение. От архитектурата, изолациите и фасадите до вътрешните системи.

Обсъдиха се и новите технологии и дигиталните решения в сферата на ЕЕ:
 • Нови материали и системи за топлоизолации и въздухоплътност.
 • Нови технологии за сградните инсталации за отопление и битова гореща вода.
 • Соларните технологии като един допълнителен източник на енергия.
 • Зелените покриви.
 • Наличие на единна информационна система по устройство на територията, информационно проектиране и разрешаване на строителство.
 • Изграждане на дигитални сградни дневници, които ще дават информация за енергопотреблението в реално време.

Срещата завърши със заключенията, че трябва повече информираност на инвеститорите и потребителите за обновяванията. Невъзможно е без разширяването на източниците за финансиране – частен капитал. Трябва да има устойчивост на доставките на енергия, за да се осигури относително евтина и достъпна електроенергия. По отношение на отоплението трябва да търсим местните източници и да бъдем близко и в хармония с природата. Нужно е да има свързаност на компонентите и всички информационни системи, от които може да набираме информация за състоянието на сградния фонд. Ако не започне промяна на политиката сега, целите ни няма да бъдат постигнати.

Видео от срещата може да видите тук.

 

Източник: БАИС