Изберете страница
Консултативният съвет на браншовите организации в архитектурно-строителния отрасъл започва поредица от работни срещи за разработване на правила и норми, които да регламентират прилагането на процедурите по инженеринг (проектиране и строителство) при обществените поръчки.

 Целта е да бъдат потърсени пресечни точки и да се намери баланс между разнопосочните интереси на отделните професионални организации в архитектурно-строителния сектор. Браншът е единодушен, че е необходим консенсус по темата с оглед защита на обществения интерес и създаване на качествена градска среда. Решението за изработване на стандарти и правила относно инженеринга бе взето на заседание на Консултативния съвет (КС), което се проведе на 3 август в София.

Професионалните организации ще обсъдят и предложат конкретни решения за усъвършенстване на процедурите по възлагане на обществени поръчки в синхрон с добрите европейски и световни практики. 

Пълната забрана на инженеринга, както и прилагането на тази процедура по досегашните правила са неприемливи варианти, категорични са от КС. Необходимо е да бъдат ограничени негативните страни на инженеринга. Това ще стане като се оптимизират правилата по провеждането на процедурите и се регламентират случаите, при които е задължително да се организират архитектурни конкурси.

“Смятаме, че е настъпил моментът, в който трябва да поставим на масата въпроса за инженеринга и съвместно да намерим работеща формула за неговото ефективно прилагане. Консултативният съвет ще работи активно за спешно постигане на консенсус по темата, с оглед предстоящото изпълнение на проекти в новия програмен период на ЕС”, заяви арх. Владимир Милков, председател на Камарата на архитектите в България (КАБ). 

Темата за инженеринга в обществените поръчки отдавна е обект на сериозни дискусии и разнопосочни мнения в архитектурно-строителния бранш.

Камарата на архитектите в България от години поддържа позицията, че е необходимо ограничаване на инженеринга при обществените поръчки. Последователните усилия на КАБ в търсене на решение на проблема инициираха дебат в парламента, след като в края на юли група депутати внесоха предложения за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предложенията бяха в посока прецизиране на случаите, при които е допустимо възлагането на инженеринг.

Промените бяха отхвърлени на първо четене в последния работен ден на 47-то Народното събрание, въпреки че преди това бяха подкрепени от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и от Комисията по правни въпроси към НС.

Представители на КАБ също подкрепиха предложенията по време на обсъжданията в двете парламентарни комисии и изпратиха в НС официално становище, което можете да видите тук.

“КАБ счита, че разглеждането на законопроекта на първо четене в Народното събрание е успех, независимо от факта, че не бе приет. За първи път в Парламента се заговори за нуждата от промени в ЗОП”, коментира арх. Милков.

За Консултативния съвет

Консултативният съвет е създаден през есента на 2020 г. с цел обединяването на браншовите организации по ключовите теми и проблеми, касаещи развитието на архитектурно-строителния сектор. В съвета участват Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).

 

Източник: detaili.bg