Изберете страница
Двойната геополитическа и енергийна кризи повдигнаха остро въпроса за енергийната зависимост на Европа и лошите енергийни характеристики на сградите.

Сградите представляват 40% от потреблението на енергия, по-голямата част от която се използва, за да ни стопли или охлади и енергийно ефективното обновяване е единственото устойчиво решение за трайно предпазване на гражданите и бизнеса от скокове на цените на енергията.

Финансовите стимули за ремонти трябва да бъдат подкрепени от ефективни разпоредби. Да се разчита единствено на доброволните схеми, които са работили досега, не е достатъчно, тъй като годишно само 1% от сградите в ЕС са обект на енергийно ефективно обновяване, а делът на дълбокото обновяване е само 0,2%.

Водещи играчи в индустрията, неправителствени организации, мозъчни тръстове и инвеститори призовават ​​членовете на Европейския Парламент да приемат амбициозни минимални стандарти за енергийна ефективност (MEPS) в преработения EPBD.

Минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS) са основният инструмент за справяне с неотложните проблеми на енергийната бедност, енергийната сигурност и декарбонизацията, предложени в преработения текст и са критични както за целите на планирането, така и за изпълнението.

Какво на практика означава „амбициозни MEPS“?

Що се отнася до сроковете и показателите, MEPS трябва да осигури публичните и нежилищните сгради с енергиен клас F и G да достигнат минимум енергиен клас C до 2030 г., а жилищните сгради клас F и G да достигнат енергиен клас C до 2033 г.Това ниво на амбиция трябва да бъде свързано с финансова и техническа подкрепа – като социални помощи- за домакинства с ниски доходи и помощи за наемите.

Минималните стандарти за енергийни характеристики също трябва да се основават на следните ръководни принципи:

  • MEPS трябва да обхващат целия сграден фонд, като се започне първо със сградите с най-лоши показатели;
  • MEPS трябва да се основава на ясно определени показатели и срокове за постигане на частична декарбонизация до 2030 г., 2040 г. и пълна декарбонизация до 2050 г.
  • Първият показател на MEPS трябва да надхвърли показателя за енергиен клас E и да направи сградите готови за ефективното интегриране на възобновяеми енергийни източници (нискотемпературно отопление/възобновяемо охлаждане/слънчева топлинна и фотоволтици);
  • Разчитането само на такива стимули като продажба, наем или дарение не е достатъчно за постигане на климатичните цели на Европа за 2050 г. За постигане на целите на вълната от обновяване, MEPS трябва да приложи основополагащи точки заедно с прогресивна програма за обновяване към напълно декарбонизиран сграден фонд през 2050 г.
  • Разпоредбите относно MEPS следва да бъдат допълнени от силно управление и инструменти за подпомагане, за да се гарантира контролът при изпълнението;
  • Успехът на MEPS е свързан с въвеждането и подобряването на други инструменти, обсъдени в EPBD: сертификати за енергийни характеристики, обслужване на едно гише и паспорти за обновяване на сгради;
Амбициозни минимални стандарти за енергийна ефективност (MEPS) ще бъдат от полза както за гражданите, така и за бизнеса

Приеането на амбициозни MEPS (информационен списък за сгради на Европейската комисия) е от полза за обществото: Високите цени на енергията поставят все по-голяма финансова тежест върху най-бедните европейски домакинства – както собствениците на жилища, така и наемателите. Приемането на амбициозни MEPS е най-устойчивото дългосрочно решение за трайна защита на гражданите от повишаването на цените на енергията, като същевременно осигурява много необходими съпътстващи ползи, като например подобрена вътрешна среда.

MEPS са необходими за постигане на енергийна сигурност: По отношение на  намалянето на вноса на руски газ, изследователската група Guidehouse изчислява, че преминаването към клас B/C ще намали вноса на газ с около 45%, срещу само 13% при преминаване към клас E.

Амбициозните MEPS са полезни за строителния сектор и създаването на работни места: MEPS осигуряват така необходимата средносрочна и дългосрочна видимост на пазара. Те ще насърчат дългосрочните инвестиции, иновациите и ще помогнат на компаниите да оптимизират програмите за обучение. Според кампанията Renovate Europe ще бъдат създадени 18 000 работни места при инвестирани  1 милиард евро в енергийна ефективност. Това са работни места, които ще стимулират икономическата активност в целия ЕС.

Амбициозните MEPS са необходими за постигане на нашите климатични цели: Всички сгради трябва да станат напълно декарбонизирани до 2050 г., ако Европа иска да постигне целта си за въглероден неутралитет. Циклите на обновяване са дълги и стъпките на обновяване трябва да бъдат ограничени, за да се избегне увеличаване на разходите за гражданите. Липсата на амбиция на ниво MEPS и ясни срокове би накарала Европа да пропусне целта си за декарбонизация.

Европа не може да си позволи неефективни сгради

Цената на бездействието е висока и продължава да расте. Скорошна оценка на Bruegel показва, че около 2,6% от БВП на ЕС (около 350 милиарда евро) вече са изразходвани от държавите-членки за субсидиране на енергийните сметки за една година. Тази сума е по-голяма,  (по собствената оценка на Комисията) от сумата, необходима, годишно, за удвояване на темпа на дълбокото енергийно обновяване в ЕС.

Въпреки че са необходими за смекчаване на ефектите от инфлацията в краткосрочен план, настоящите политики за намаляване на цените не може да продължат. Амбициозните MEPS ще намалят трайно нуждата от обществена подкрепа.

Подкрепата за гражданите и бизнеса вече е на лице: Енергийните обновявания са инвестиции, които подобряват условията на живот, увеличават стойността на имотите и намаляват сметките за енергия. И никога не е имало толкова много финансова подкрепа за домакинствата и бизнеса, както днес. В момента обаче има ясно несъответствие, когато става дума за инвестиции в обновяване, нещо, за което MEPS ще бъдат от полза.

На европейско ниво: Националните планове за възстановяване и устойчивост, бъдещият Европейски социален фонд за климата, Европейският фонд за регионално развитие, Кохезионният фонд, Фондът за модернизация и Фондът за справедлив преход могат да подкрепят националните планове за обновяване.

На национално ниво: През последните години бяха обявени множество програми за подпомагане на дейностите по обновявания, напр. „MaPrimeRenov“ във Франция, субсидии за обновяване в Австрия („Sanierungsscheck“), програмата „Нови зелени спестявания“ в Чехия, Superbonus в Италия и т.н.

Европейците не могат да си позволят да загубят още едно десетилетие, когато става въпрос за енергийни обновявания. Преразглеждането на EPBD е единственият шанс ЕС да поеме по пътя към енергийна сигурност и климатичен неутралитет.

 

Източник: Renovate Europe Campaign